НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (14.11.2019)

ПРИЕМАТ МЕМОРАНДУМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ У НАС
370 специалисти по здравни грижи ще вземат участие в Третата Национална научно-практическа конференция по здравни грижи с международно участие, която ще се проведе в столичния парк-хотел “Москва” от 15 до 17 ноември 2019 г., информира Clinica.bg като се позова на съобщение от БАПЗГ. Очаква се участниците във форума да приемат меморандум за развитие на здравните грижи в страната.

Конференцията ще премине под надслов “Здравните грижи – предизвикателствата на XXI век” и е организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и регионална колегия в София. Официалното откриване на конференцията ще бъде на 15 ноември от 15:00 часа в зала “Европа”.
Освен медицински специалисти от цяла България участие ще вземат и специалисти от Сърбия и Македония. Докладите и презентациите ще бъдат в следните тематични направления: “Общи и специални сестрински грижи”, “Общи и специални акушерски грижи”, “Училищно и детско здравеопазване”, “Рехабилитация и медико-лабораторни услуги”.
В рамките на конференцията ще бъде представена постерна сесия с участието на преподаватели и студенти от Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София, Медицински колеж “Йорданка Филаретова”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, специалисти по здравни грижи от УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, ВМА – София, Медицински институт към МВР- София, Университетска болница “Лозенец”.
Сред официалните гости се очаква да бъдат представители на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание, Министерството на здравеопазването, Столичната РЗИ, Националния център по обществено здраве и анализи, Националното сдружение на общините на Република България, Дирекция “Здравеопазване” към Столична община, Омбудсмана на Република България, Българския лекарски съюз, пациентски организации, Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинската федерация към КТ „Подкрепа”.

НА СРЕЩА С УПРАВЛЯВАЩИТЕ КНСБ ПОИСКА ДОПЪЛНИТЕЛНО 7 МЛН. ЛЕВА ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КНСБ иска между първо и второ четене в бюджета за догодина да бъдат направени корекции. Синдикатите настояват за допълнителни 7 млн. лв. за заплати на всички здравни служители в училища, детски градини и други детски заведения. Искания има и за 20% увеличение на заплатите в социалната сфера, което се равнява на 22 млн. лв. допълнително, стана ясно на среща на КНСБ с ГЕРБ, информира Clinica.bg.
Управляващата партия и синдикатите разискваха къде има проблеми в бюджета и какви подобрения могат да се направят по него. Желанието ни е да нарасне квотата за ваучерите за храна – от 320 млн. на 350 млн., каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Профсъюзът настоява също близо 5000 души – млади преподаватели да получат по-висока стартова заплата от 1 януари 2020 г., равняваща се на 1080 лв.
Според председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова тази година исканията са доста по-скромни, защото бюджетът удовлетворява голяма част от залегналите проблеми в отделните сектори и най-вече за политиката по доходите. Тя поясни, че е възможно да се решат някои от проблемите, посочени от синдикатите.
„Имаме близо 1 млрд. разход повече за заплати. Имаме 1,2 млрд. повече за разходи за социални и здравни плащания. Макар и да не са в обема, в който искахме, все пак са повече от тазгодишните плащания”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

МИНИСТЪР АНАНИЕВ ОТГОВОРИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОЧАКВАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Задълженията на Министерство на здравеопазването към 30 септември 2019 г. са 37,5 млн. лв. От тях просрочията са за 0.5 млн. лв. Това отговоря министър Кирил Ананиев на въпрос на депутата от БСП Валентина Найденова, информира Clinica.bg.
Ведомството дължи 16,7 млн. лв. на доставчици на медикаменти, консумативи и външни услуги. Още 11,9 млн. лв. са дълговете по получени заеми по споразумение със Световната бака по проект „Реформа в здравния сектор”. Задълженията за временни депозити, гаранции и чужди средства, общински данъци и такси са в размер на 8.6 млн. лв.
В същото време вземанията на МЗ към 30 септември са в размер на 47,9 млн. лв., като просрочените са 7,2 млн. лв. Повечето са от предоставени аванси на доставчици, в това число и за реализация на различни европроекти – 16,1 млн. лв. Публичните вземания от такси, глоби, санкции и лихви са 5 млн. лв., а от клиенти за извършване на медицинска услуга са съответно 6 млн. лв.
За предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на лечебни заведения с постановление на Министерски съвет от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор” МЗ очаква вземания за 7,2 млн. лв. Има и вземания от клиенти в размер на 6 млн. лв.

ОЧЕРТАВА СЕ ДЕФИЦИТ ОТ 100 МЛН. ЛЕВА В РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕКАРСТВА НА НЗОК
Имаме възможност всички възможни икономии на средства, които не са предназначени за медицински дейности, да се насочат за европейски плащания на просрочени задължения. Това казва председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева по време на заседанието на съвета от 6 ноември, Zdrave.net като се позова на стенограмата от заседанието.
По думите на г-жа Жени Начева през тази година има ръст на разходите за лечение в чужбина, но с управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев търсели варианти да бъдат използвани максимално всички възможни ресурси на нашата болнична и лекарствена система така, че хората да получат необходимата медицинска помощ в България при същия обем, качество и възможности за лечение.
„Общо дължимите към 30 септември 2019 г. средства са в размер на 257 млн. лв., но не всички от тях са просрочени, т.е. все още не са в падеж. Около 94 млн. лв. са тези средства за 2016 г., през 2017 г. – 92 млн. лв., през 2018 г. – 98 млн. лв., като част от тях все още не са просрочени задължения“, казва Начева. Към момента дефицитът в разходите за лекарства, който се очертава, е 100 млн. лв., става ясно още от думите ѝ пред надзорниците.
„Нашият средномесечен остатък е от около 66 млн. лв. Към момента имаме 102 млн. лв. към деветмесечието средномесечен разход за трите групи лекарства. Тук, разбира се, разчитаме на отстъпките. Надявам се, до края на годината планът за събиране на отстъпки да се изпълни. Това, което видях в материалите на колегите от Касата е, че за лекарствата за лечение на онкоболни на този етап са събрани 23 млн. лв. отстъпки или 7.9% повече от същия период на предходната година. За лекарствата за домашно лечение, най-вече основно тук са тези по протокол, са събрани 56 млн. лв. от отстъпки, което е с 19% повече от предходната година“, казва председателят на Надзорния съвет на НЗОК.

Експерти: НЕОБХОДИМО Е В КРАТКИ СРОКОВЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ
Необходимо е във възможно най-кратки срокове да бъде приет Национален план за действие срещу антимикробната резистентност. Това беше общото мнение на участниците в кръгла маса на тема “Антибиотиците: използвайте отговорно”, която се проведе вчера в Народното събрание, информира Zdrave.net.
Председателят на Комисията по здравеопазването д-р Даниела Дариткова отбеляза, че отговорното използване на антибиотиците е ангажимент на практикуващите медицина и на правещите политика в здравеопазването. Като голям проблем в страната ни тя посочи самолечението с антибиотици.
Антибиотичната резистентност е скрита пандемия, подчерта пред участниците във форума заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков. Той уточни, че се увеличава броят на докладваните смъртни случаи в следствие на резистентност в ЕС.
Във всички класове антибиотици се наблюдава резистентност, включително и към новите антибиотици, каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Янко Иванов. По думите му са предприети законодателни промени за ограничаване на използването на антибиотици във ветеринарната медицина. Те целят недопускане на неконтролирана употреба, както и на групово третиране на животните, а само индивидуално лечение, ако има показания, уточни Янко Иванов.
В процес на разработване са 51 нови антибиотици, каза д-р Данило Ло Фо Уонг, програмен мениджър за контрол на антимикробната резистентност в Световната здравна организация – офис Европа. Заради антибиотична резистентност обаче в следващите 30 години се очаква да починат над 2 млн. души в света, допълни той. По думите му Италия и Гърция са на челните места по смъртни случаи в резултат на антибиотична резистентност, а България е на 16 място сред европейските държави.
На форума медицински експерти в областта на епидемиологията, инфекциозните болести и общественото здраве заедно с народни представители, експерти, представители на неправителствените организации и фармацевтичния сектор обсъдиха стратегическите цели и мерки за борба с антибиотичната резистентност в България. Бяха дискутирани ползите от приемането и прилагането на Национален план за действие срещу антимикробната резистентност.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН РАЗПОЛАГА С ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лаборатория за обучение на хирурзи в среда на виртуална реалност е разкрита във Факултета по фармация в Медицински университет – Плевен, съобщиха от университета. Тя е оборудва с европейски средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Целта на специално оборудваното VR студио е изграждане на цялостен процес за научноизследователски дейности и обучение на хирурзи, млади лекари и студенти чрез 360-градусово наблюдение на хирургични манипулации във виртуална реалност.
От високотехнологичното студио могат да се наблюдават както операции и манипулации в реално време, така и предварително записани манипулации и интервенции. Създава се и каталог със записани операции и манипулации, в който е добавена допълнителна информация като пациент, диагноза и други медицински и научни данни. Чрез VR студиото за обучение на хирурзи, млади лекари и студенти ще се подобри тяхната възприемчивост, детайлност и познания в областта на минимално инвазивната и роботизираната хирургия, без необходимостта да са на място в операционната зала.