НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (14.06.2021)

MИНИСТЪР КАЦАРОВ НАСТОЯВА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЛИМИТИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ И ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров съобщи, че Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса незабавно ще започнат преговори за промени в Националния рамков договор за медицински дейности 2020-2022. Това се налага защото действащите текстове на НРД могат да бъдат преработени, така че резултатите да бъдат по-добри, както за пациентите и лекарите, така и за цялостното функциониране на системата, информираха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Mинистър Кацаров настоява НЗОК и БЛС да се споразумеят за премахване на лимитите на болниците, тъй като те водят до ограничаване правото на избор на пациентите в кое лечебно заведение да потърсят медицинска помощ. „Лимитите са наказание за добре работещите лечебни заведения и награда за онези болници, към които пациентите по-рядко се обръщат. В поредица решения ВКС потвърди правото на лечебните заведения да получат заплащане за действително извършените от тях дейности, а не за финансиране на база лимити“, посочи още министърът.
Той настоя и за промяна на цените на медицинските дейности, тъй като повечето от тях са формирани на лобистки принцип. „В резултат имаме тежки диспропорции в заплащането на дейностите по различните специалности, което е в основата на дефицита на лекари, желаещи да специализират по направления като педиатрия, инфекциозни болести и др.“, обясни министър Кацаров. Той изрази мнение, че дейностите трябва да имат цени, отговарящи в максимална степен на стойността, търсенето и предлагането на всяка конкретна медицинска услуга. Наред с промяната в цените ще се работи и в посока въвеждане на коефициенти, отразяващи тежестта на заболяването, възрастта на пациента, наличието на придружаващи заболявания и др., за да се гарантира справедливо разходване на публичен ресурс и да бъде преодоляно селектирането на пациенти от страна на лечебните заведения.
Модерната медицина е все по-неинвазивна и все по-амбулаторна и затова министър Кацаров, БЛС и НЗОК се обединиха около необходимостта повече медицински дейности, които се извършват в лечебните заведения, но могат успешно да бъдат реализирани и амбулаторно, да преминат към извънболничната медицинска помощ. На следващо място министърът предложи да се променят редът и условията за предоставяне на неотложна медицинска помощ и да се премахне изискването за 24/7- разположение на личните лекари. Последното се оказва практически неприложимо и създава затруднения както за общопрактикуващите лекари, така и за пациентите.
„Настоявам в най-кратки срокове да се въведе допълнителен механизъм, който да спомогне за ограничаването на феномена отчетена, но реално неизвършена медицинска дейност. За целта потребителите на медицински услуги трябва активно да участват в контрола”, обясни министърът на здравеопазването. „Чрез мобилно приложение НЗОК ще информира гражданите за медицинските дейности, които са им извършени, а всеки, който има съмнение за извършено нарушение, ще може да подаде обратен сигнал до Здравната каса. На този етап това е възможно, но след като гражданите сами направят проверка в здравното си досие, достъпно през сайта на НЗОК. Сега процесът ще бъде улеснен допълнително и Здравната каса ще бъде активната страна, изпращайки нотификации до хората“, стана ясно още от думите на министър Кацаров.

ПРЕДЛАГАТ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Промени в структурата на Министерството на здравеопазването се залагат с предложени изменения в Устройствения правилник на ведомството. С тях броят на заместниците на здравния министър се намаляват отново на трима, информира Zdrave.net.
От здравния портал припомнят, че по време на мандата на проф. Костадин Ангелов броят на заместник-министрите беше увеличен на петима, а мотивът беше нуждата от допълнителна помощ при овладяване на епидемията.
С предлаганите изменения дирекциите дирекциите в МЗ се намаляват с една и стават 14, като дирекция „Стопански дейности“ и дирекция „Обществени поръчки“ се трансформират в нова дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“.
Съществена промяна касае и създаването на анонсираната от служебния министър д-р Кацаров дирекция, свързана с правата на пациентите. В нея ще работят 11 специалисти, които ще подпомагат министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите, да участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите. Ще бъдат разработени системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения.
Проектът отчита политиката на правителството за поставяне на приоритет върху пациента като център на дейността на здравните власти и върховенство на закона чрез стриктно съблюдаване на Закона за администрацията, е разписано в мотивите към проектонаредбата.
Дирекция „Медицински дейности“ се преименува на дирекция „Лечебни дейности“, а дирекция „Здравен контрол“ – на „Опазване на общественото здраве и контрол“, гласят други предложени промени.
От проекта става ясно, че се запазва числеността на персонала в Министерството на здравеопазването – 302 щатни бройки. Има промени обаче в разпределението на служителите, свързани предимно с измененията в отделните дирекции.

Д-р Иван Маджаров: ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 1000 ЛВ. ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ НА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ, ДОКАТО ТРАЕ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ТОВА
Законът за извънредното положение е категоричен, че допълнителните 1000 лв. трябва да се изплащат на медиците на първа линия, докато трае извънредното положение и три месеца след това. Това каза пред Zdrave.net председателят на БЛС д-р Иван Маджаров по повод изказването на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров пред „Капитал“, че заради липсата на актуализация на бюджета, тези средства са разчетени до средата на месец май. По думите на министъра остава открит въпросът за месеците юни, юли и август, защото дори Министерството на финансите да имало допълнителни приходи, няма право да ги харчи, ако няма изменение в Закона за бюджета, а Законът за бюджета може да се измени само ако има Народно събрание.
„Със сигурност тези средства, които се изплащат на работещите в болниците през този и следващите месеци, ще стават все по-малко, защото са обвързани с броя на пациентите с COVID, които намаляват“, каза още д-р Маджаров.
Той поясни, че Лекарският съюз не търси парите от правителството. „Не участваме в избори, не даваме съвети. Всеки би трябвало да си е направил сметката дали може да продължи дадени политики в сектора или не може. Ако не може, трябва да излезе и ясно да го заяви. Не сме ние от БЛС, които да дадат индулгенция, защото нямало пари. Има кой да го обясни на колегите, а ние как ще процедираме, тепърва ще се види“, каза още д-р Иван Маджаров.
„Що се отнася до гарантираните 85% на лечебните заведения, от БЛС имаме предложение тези пари да бъдат гарантирани на лечебните заведения, които имат минимум 50% заработка. Т.е. преследваме една единствена цел – да не стимулираме практики на лечебни заведения, които не работят, а получават 85%. Смятаме, че всеки, който полога усилия, ще може да изработи най-малко 50% от заявените стойности“, допълни още председателят на БЛС. Той обаче уточни, че това предложение важи само за времето, през което излизаме от COVID-вълната.

БОДК алармира: ПОВЕЧЕ ОТ 3/4 ОТ КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДАВАТ КРЪВ ПОД НАТИСК ИЛИ НЕЗАКОННО – СРЕЩУ ПАРИ
В България все по-трайно се налага абсолютно нерегламентираната практика пациентите да бъдат принуждавани да си търсят дарители, за да им се окаже необходимата медицинска помощ. Повече от 3/4 от кръводарителите в България дават кръв под натиск или незаконно – срещу пари. Това съобщиха от Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) по повод Световния ден на доброволния кръводарител, който се отбелязва на 14 юни.
От организацията допълват, че опитът им показва, че принудата върху пациентите е в основата на развитата незаконна търговия с кръв в цялата страна, както и че тя пряко засяга желанието на доброволните кръводарители да даряват кръв.
„Макар пандемията от COVID-19 да е засегнала целия свят, това, което е останало непроменено е, че за функционирането на всяка здравна система от решаващо значение е наличието на достатъчно безопасна кръв. Световната здравна организация и специалистите определят доброволните и безвъзмездни кръводарители като най-безопасната група дарители, разграничавайки ги от противоречащите на добрите световни практики и стандарти за безопасност роднинско и платено кръводаряване“, казват от БОДК.
Мобилното приложение „Дари кръв“ на БОДК за доброволни кръводарители и нуждаещи се от кръв, оказва помощ и е на разположение на потребителите в цялата страна напълно безплатно 24/7. За по-малко от година, след пълното му обновяване през 2020 година, са проведени повече от 280 успешни акции за спешна нужда от кръводарители, от които около 35% с търсене на конкретна кръвна група.
Тази година БОДК стартира и инициативата си Академия за доброволци, която ще даде възможност на всеки, независимо дали може да дарява кръв или не, да стане част от значимата кауза на доброволното.
През 2021 г. държава-домакин на кампанията е Италия, а посланието е „Дари кръв, за да продължи да бие сърцето на Света!“.
От УМБАЛ “Св. Анна”-София, АД, съобщиха че са закупили четири модерни мултифункционални столове за кръводаряване – три се ползват в Отделението по Трансфузионна хематология, а един в КАИЛ (Реанимация).
БЧК и Националният център по трансфузионна хематология връчиха благодарствени грамоти на 9 дългогодишни и активни кръводарители. Сред отличените са и 9 институции, фирми и обществени организации, сред които Министерството на образованието и науката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столичната РЗИ, Община Елин Пелин и др., информира Clinica.bg.
БЧК-Търговище и Отделението по трансфуционна хематология към МБАЛ в града наградиха с благодарствени грамоти дългогодишни и активни кръводарители от област Търговище, информира БТА.

42 СА НОВОДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ ЛИЦА С COVID-19 В НЕДЕЛЯ СРЕЩУ ПОНЕДЕЛНИК
42 са новодиагностицираните лица с COVID-19 лица през изминалото денонощие. 5 от тях са установени с PCR, а 37 – с бързи антигенни тестове. За последните 24 часа са направени общо 3470 теста, от които 858 са PCR, а 2612 – антигенни. Това сочат данните в Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 6; Бургас – 6; Варна – 2; Велико Търново – 1; Видин – 1; Габрово – 1; Добрич – 1; Ловеч – 1; Пазарджик – 1; Перник – 2; Плевен – 1; Пловдив – 1; Сливен – 6; София град – 7; Стара Загора – 3; Хасково – 2.
420 336 са общо доказаните случаи на новия коронавирус у нас към момента. От тях 12 941 са активни. Излекуваните лица са вече 389 495, като 93 от тях са регистрирани през последното денонощие.
Пациентите с потвърдена коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са общо 2284. От тях 247 се намират в интензивни отделения или клиники.
Общият брой на поставените у нас дози от ваксините срещу COVID-19 е 1 577 024. През изминалите 24 часа са поставени 3263 от тях.
Според Националната информационна система у нас при 13 432 лица-медицински служители е констатиран новият коронавирус, като през изминалото денонощие не са регистрирани нови случаи.
Починалите лица, при които е била потвърдена коронавирусна инфекция, са 17 900. Новите случаи, регистрирани през последното денонощие, са два.

ПОЛУЧИХМЕ ОЩЕ 222 030 ДОЗИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19
В България пристигнаха 186 030 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech и 36 000 дози от производителя Moderna. Доставените количества веднага са разпределени към регионалните здравни инспекции в страната, информират от МЗ.
От там допълват, че следващата доставка на ваксини срещу COVID-19 се очаква в сряда и от производителя Pfizer/BioNTech. Тя е от 179 010 дози.

1073-МА СТОЛИЧАНИ СЕ ВАКСИНИРАХА СРЕЩУ COVID-19 ПРЕЗ УИКЕНДА
Общо 617 души се имунизираха срещу COVID-19 през вчерашния ден в петте мобилни пункта в столичните паркове. За двата почивни дни в „зелените коридори“, разкрити от Столична община, се ваксинираха 1073-ма столичани, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от Столична община.
Мобилните пунктове за ваксини се намират в Южен парк (вход откъм бул. “Гоце Делчев”), “Борисова градина” (до езерото Ариана), Северен парк (вход от ул. “Бели Дунав” в ж.к. “Надежда 4”), парк „Дружба“ до Културен институт „Искър“ и в кв. “Красна поляна” (паркинга на Т-Маркет на бул. “Възкресение”). Местата за ваксинация на открито работят от 9:00 до 16:00 часа, припомнят от СО.
Това беше третият пореден уикенд на открито, в който всеки можеше да получи ваксина по избор.
Заедно с ваксинираните през изминалите два уикенда над 2200 души, общо са се имунизирали срещу COVID-19 – 3273 души.
Организацията се извършва от екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община. Във всички пунктове има медицински екипи от общинските болници и диагностично-консултативни центрове.

Д-р Гергана Николова: ИЗЛИЗАЙКИ НА УЛИЦАТА НЕВАКСИНИРАНИ, НИЕ СИ ИГРАЕМ НА РУСКА РУЛЕТКА
Страхът спира хората да се ваксинират. Това заяви пред bTV д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар и член на Управителния съвет на БЛС.
Според нея е необходимо да се говори повече в публичното пространство за ползите от ваксините. „Малко се говори по темата какво правят ваксините и какъв е профилът за безопасност“, заяви тя и предупреди, че хората не бива да се успокояват, че са преболедували, защото много често има и повторна инфекция, която протича по-тежко.
Тя посочи, че има спад на желаещите да се ваксинират. „Няма много желаещи за ваксини и в един момент ще спрем на това, което сме постигнали и няма да можем да продължим напред“, каза д-р Николова. Тя обясни, че в момента личните лекари имат всички видове ваксини. Д-р Николова сподели, че близки на възрастни пациенти и такива с хронични заболявания се притесняват да се имунизират, а именно те трябва да се ваксинират, защото попадат в рисковите групи за неблагоприятни последици от COVID. „При възрастните хора над 65 години сме обхванали около 30% , което е малко, искаме да обхванем по-голямата част от тях“, изтъкна тя.
Според д-р Николова не можем да останем безкрайно затворени и мерките трябва да се разхлабват постепенно.
„Този вирус е изключително изменчив, безкрайно агресивен и излизайки на улицата неваксинирани, ние си играем на руска рулетка. Никой не знае в кой момент ще го срещне и още по-тежкото е, че не се знае когато го срещне, дали ще мине с една хрема или ще стигне до интензивен сектор и интубация“, отбеляза лекарят.

Д-р Станислав Димитров: МАСКИТЕ, КОИТО НОСИМ, ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-ЧЕСТО
„Маските, които носим, трябва да се сменят колкото се може по-често. Ако една маска се носи доста дълго време, тя създава проблеми и предпоставки за хронични фарингити, хреми, ларингити.“ За това предупреди пред БНТ д-р Станислав Димитров – специалист по УНГ болести, лекар в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и консултант в МБАЛ „Надежда“
Маските са особено проблемни при пациенти с хронични, дихателни и сърдечно-съдови заболявания обясни специалистът. Той бе категоричен, че всички видове маски водят до сходни проблеми.
„Всички маски, особено тези с високо ниво на защита, затрудняват дишането. Доказано е, че намаляват, макар и с малко, кислородното съдържание, насищането на кръвта с кислород и повишават въглеродния диоксид, което за един здрав организъм може да не представлява проблем, но при пациент с хронична дихателна недостатъчност може да затрудни дишането“, каза д-р Йорданов и припомни, че дългото носене на една и съща маска крие опасност от навлизане на патогени в дихателните пътища заради влажната среда, която се създава.
Д-р Димитров заяви, че не e привърженик на носенето на маски на открито.
„Не виждам никаква логика в това, освен ако няма някакво струпване на маси хора, когато не се спазва дистанция. А по отношение на носенето им на закрито – трябва по-скоро да се съобразяваме с епидемичната обстановка. При нейно обостряне и при по-голямо струпване на хора, би било редно да ги носим”, категоричен бе той.