НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (14.03.2022)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПУБЛИКУВА ЦЕЛИТЕ СИ ЗА 2022 ГОДИНА
Министерството на здравеопазването публикува целите си за 2022 г. със срокове, дейности и индикатори за изпълнение. Като едно от главните си цели, Министерството отбелязва устойчивото финансиране на медицинските дейности, извън обхвата на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Това означава осигуряване на устойчива спешна медицинска помощ, психиатрична помощ, лечение на болни с туберкулоза и други медицински дейности, извън обхвата на ЗЗО. Срокът на тази цел февруари 2022 г. и тя е отбелязана като реализирана с публикуването на измененията в Наредба 3, с които се увеличават цените на част от субсидираните дейности. Индикаторът за изпълнение пък ще са изготвените отчети за изпълнени дейности и изплатени субсидии. За това информира Zdrave.net.
В целта „устойчиво финансиране“ е записано още, че от МЗ ще изготвят независимо и обективно оценяване на състоянието на системите за финансово управление и контрол в системата на здравеопазването. Това включва анализ на докладите и въпросниците за самооценка на структурните звена в МЗ, второстепенните бюджетни разпоредители и лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала. Стратегическият документ, на базата на който ще се бъде изготвян анализа, е Законът за финансовото управление и контрол (СФУК) в публичния сектор, а индикаторът за изпълнение – доклад за състоянието на СФУК в системата на здравеопазването за 2022 г. и приет от Министерство на финансите. Срокът на тази цел е март 2022 г.
По отношение на Спешната медицинска помощ от МЗ са заложили подобряване на инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на системата за Спешна медицинска помощ и повишаване на качеството и достъпа до здравеопазване на базата на “Концепция за развитие на системата на спешна медицинска помощ в България 2014-2020“. Индикаторът за текущо изпълнение показва, че са закупени 358 линейки и са обявени са конкурси за избор на изпълнител за строителство, авторски и строителен надзор на обектите на системата за Спешна медицинска помощ. А според индикатора за целево състояние е изпълнена доставка на 400 линейки, съгласно графика по договор. Изпълнени са строително-монтажни дейности обектите на системата за спешна медицинска помощ.
Във връзка с повишаването на професионална компетентност на новопостъпващи и работещи в системата на Спешната медицинска помощ в документа е посочено, че през 2021 г. обучение са преминали 1 267 служители, а е нужно те да са минимум 2 000 работещи в системата.
По отношение на осигуряването на условия за предоставяне на спешна медицинска помощ чрез въздушен медицински транспорт (НЕМS) от МЗ заявяват, че срокът на изпълнение е януари-декември 2022 г., като в този период трябва да бъдат създадени условия за предоставяне на спешна медицинска помощ в оптимални срокове в зависимост от спешното състояние и да бъде сключен договор за доставка на летателен апарат.
Ще бъде направен нов анализ и оценка на необходимостта от актуализация на Националната здравна карта, която ще включва определяне и планиране на териториален принцип на потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и ефективно управление на публичните финансови ресурси в сектор “Здравеопазване“. Информацията ще включва данни по здравно-демографски показатели, заболеваемост, капацитет и използваемост на структурите в извънболничната и болничната помощ. Очакваният резултат е адаптиране на структурата на здравната мрежа към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги. Все още не са стартирали процедурите по събиране на първичната база данни, но е изготвен анализ относно необходимостта от актуализация на Националната здравна карта.
Предстои да бъдат разработени медицински стандарти по 5 медицински клинични специалности, за които няма утвърдени такива.
За да осигури достатъчни и квалифицирани човешки ресурси в здравеопазването и подобрени условия за обучение и работа, от МЗ ще изготвят анализ на данните за специалистите в здравеопазването по области, за възможностите на лечебните заведения да обучават специализанти, заявения интерес от кандидати за специализация и за броя на специализантите по специалности. Обобщаването на информацията, получена от висшите училища за предложенията им за места, финансирани от държавата и изготвянето на две заповеди за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата е определено за периодите януари, юни-август и ноември-декември 2022 г.
МЗ си е поставило като задача да идентифицира причините за нарушаване правата на пациентите и да предложи мерки за тяхното отстраняване. За целта ще бъде направен анализ на информацията от жалбите, сигналите и срещи с пациентски организации, касаещи правата на пациентите; оценка на факторите, обуславящи нарушаване правата на пациентите; определяне и предлагане на мерки, които да неутрализират причините за нарушаване правата на пациентите в периода януари-декември 2022 г. Очакваният резултат е подобрен достъп на населението до качествено и навременно здравно обслужване.
В сферата на Общественото здраве МЗ цели ограничаване на заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на паразитните болести. Това включва организиране на бърз отговор при възникване на епидемични ситуации; прилагане на противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в страната през периода януари-декември 2022 г; осигуряване на необходимите количества и видове ваксини; постигане и поддържане на висок имунизационен обхват; постигане на висок обхват с ваксини срещу COVID-19 на лица със заявено желание. До момента са осигурени ваксини за изпълнение на националния имунизационен календар и 30% резерв на количества ваксини за провеждане на имунизации при деца до 6 годишна възраст. Постигнато е имунизационно покритие с основни имунизации 93%. Осигурени са ваксини за изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.
От МЗ допълват, че са регистрирани ограничени взривове от ваксинопредотвратими заболявания, както и че е ограничено разпространението на COVID-19, отчетено чрез трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта и смъртността от заболяването. Своевременно се осигуряват на необходимите количества и видове ваксини и недопускане прекъсване на имунизационния процес, както и на ваксини срещу COVID-19 за всички желаещи лица.
Резултатът, който се очаква е имунизационен обхват с основни имунизации минимум 93%; недопускане на внос и разпространение на заразни и паразитни болести, представляващи опасност за общественото здраве. Отчетена тенденция на намаляване на заболеваемостта и смъртността от COVID-19 на национално и на регионално ниво. Планирано е да бъде повишена ефективността на държавния здравен контрол като форма на първична профилактика и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека, и факторите на жизнената среда.
Според МЗ намаляването на честота на хроничните незаразни заболявания ще се случи с ранното откриване на социално значими заболявания, Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г и провеждане на скринингови прегледи и изследвания през януари -декември 2022 г.
В лекарствената политика МЗ ще цели намаляване на злоупотребата с наркотични вещества, използвани за медицински цели; ограничаване на въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества и намаляване на търсенето на наркотични вещества, т. е. контрол на дейностите с наркотични вещества. Ще бъде проведена Национална конференция по проблемите на превенция употребата на наркотични вещества и семинар, в която участие ще вземат инспекторите по наркотични вещества от 28 районни здравни инспекции.

2 592 ДУШИ С КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ СЕ ЛЕКУВАТ В БОЛНИЦИ
523 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през изминалите 24 часа, 129 от които са установени с PCR, а 394 – с бързи антигенни тестове. 73,61% от новите случаи, доказани за последното денонощие, са на лица, които не са ваксинирани, показва Единният информационен портал за мерките срещу разпространението на COVID-19.
Направените през изминалото денонощие тестове са общо 4 881 – от тях 819 са PCR, а 4 062 – антигенни. Това сочат данните на Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 5; Бургас – 31; Варна – 108; Велико Търново – 2; Видин – 8; Враца – 5; Габрово – 2; Кърджали – 2; Кюстендил – 3; Ловеч – 7; Монтана – 6; Пазарджик – 10; Перник – 7; Плевен – 12; Пловдив – 28; Разград – 9; Русе – 5; Силистра – 13; Сливен – 4; Смолян – 1; София област – 17; София град – 166; Стара Загора – 30; Търговище – 11; Хасково – 6; Шумен – 21; Ямбол – 4.
В България към момента са потвърдени общо 1 112 699 случая на новия коронавирус, 198 844 от тях са активни. Излекуваните лица са общо 877 757, като 752 от тях са регистрирани през последните 24 часа.
Пациентите с доказан COVID-19, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са общо 2 592 – от тях 344 се намират в интензивни отделения или клиники. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 65, от които 73,85% не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.
Към момента у нас са поставени общо 4 323 390 дози от ваксините срещу коронавирусната инфекция, 290 от тях са приложени през последното денонощие.
Националната информационна система показва, че медицинските служители, при които е констатиран новият коронавирус у нас, са общо 23 631. Нови четири случая са регистрирани през изминалите 24 часа: от тях един е установен при медицинска сестра, един – при санитар и два – при друг медицински персонал.
36 098 са починалите лица, при които е бил потвърден COVID-19. 14 нови случая са регистрирани през изминалото денонощие, 92,86% от починалите лица не са били ваксинирани.

Доц. Антон Тонев: В РАМКИТЕ НА МАНДАТА ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИМ МОДЕЛА НА ФИНАНСИРАНЕ В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР
„Идеята, около която сме се обединили, е да има справедливо увеличение на голяма част от пътеките, като имаме някои приоритети. По-важният въпрос е, че има адекватно увеличение на общия размер на финансите, което ще доведе до увеличение. Парите за здраве в бюджета за 2022 г. са вече 5,8% от БВП. В този процент има големи суми, свързани с овладяването на COVID кризата, но задачата на коалицията ни ще бъде в рамките на тези проценти да се аргументират политики за подобряване на качеството на здравеопазването, така че този процент да бъде запазен занапред и да няма отстъпване от него.“ Това каза вчера пред БНР председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Антон Тонев от „Продължаваме промяната“.
„Активно се обсъжда моделът на диагностично свързаните групи – дали да се въведе готов работещ модел от друга държава или да се направи компилация от няколко модела с оглед нуждите на българския пазар. Нашето мнението е, че в рамките на мандата трябва да променим модела на финансиране – от клинични пътеки към диагностично-свързани групи или някаква модификация на модела на диагностично-свързаните групи“, каза още доц. Тонев.
Така по думите му пациентът ще бъде по-добре и навременно обгрижван, без забавяне в лечението на съпътстващите заболявания. Той допълни, че предстои връщане на нормализацията на работата на лечебните заведения, като са предвидени буфери, за да може това връщане да стане без сътресения.
Доц. Антон Тонев отбеляза значението на двете „контролни точки“ през настоящата година – актуализацията на бюджета юни-юли и преразпределението на финансовите потоци на НЗОК през септември. „С тези две контролни точки ще бъдем адекватни на ситуацията“, посочи той.
„С въвеждането на новите правила за продажба на ток на борсите в България и въвеждането на дългосрочни договори за закупуване на електроенергия лечебните заведения ще могат по-добре да планират разходите си, за да няма сътресения“, каза още доц. Тонев.

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА ПОРЪЧКАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА
Специализирана прокуратура образува досъдебно производство за това, че длъжностно лице от Министерство на здравеопазването е нарушило и не е изпълнило служебните си задължения във връзка с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на Национална многопрофилна детска болница“. За това информира Zdrave.net като се позова на съобщение от държавното обвинение.
Разследването е възложено на следовател от отдел „Следствен“ при Специализираната прокуратура. Подробна информация по случая ще бъде предоставена след приключване на разследването.

ДВАМА МЪЖЕ ПОЛУЧИХА ШАНС ЗА НОВИ БЪБРЕЦИ
Двама мъже получиха шанс за нови бъбреци в УМБАЛ “Александровска” вчера, съобщиха от лечебното заведение. Донорът е мъж на 48 години от Благоевград, изпаднал в мозъчна смърт, вследствие на хеморагичен инсулт, информира Zdrave.net.
Бъбреците са трансплантирани на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в Александровска болница. Единият реципиент е на 48 години от гр. София и е на хемодиализнодиализно лечение от 4 години, а другият е на 42 години от гр. Пещера, на хемодиализно лечение от 2020 г. Избрани са с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 6 поканени за оценка от листата на чакащи.
Трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.
Екипът на УМБАЛ “Александровска” изказа искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.