НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (12.07.2019)

УМБАЛ “СВ. ГЕОРГИ” ОТПУСКА 20 СПИТЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”
УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив отпуска 20 стипендии за студенти от Специалност “Медицинска сестра”, ОКС “Бакалавър”, информира Clinica.bg. като се позова на съобщение от здравото заведение. Те са в размер от 150 до 200 лв. месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговаря студента.
От болницата обясняват, че е необходимо да се изпрати заявление по образец, качен на сайта на лечебното заведение, автобиография, препоръка от преподавател от висшето училище, документ, доказващ успех не по-нисък от “Много добър” (над 4.50), декларация за договорни задължения и мотивационно писмо.
Всички документи трябва да се подадат в деловодството на лечебното заведение от 15 юли до 5 октомври 2019 г. Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15 октомври и ще бъдат поканени за подписване на договор.

МЗ ОТПУСНА 279 ХИЛ. ЛЕВА НА БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ И ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Болницата в Берковица ще получи допълнително 279 000 лв. от Министерството на здравеопазването за дейностите по Наредба №3 за отдалечени и труднодостъпни лечебни заведения, информира Zdrave.net. като се позовава на съобщение на общината. С отпусната сума берковската болница ще може да финансира както дейности по оказване на спешна медицинска помощ, така и дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
От здравния сайт припомнят, че през 2019 г. за увеличението на цените за дейности по Наредба №3 бяха отпуснати допълнително 50 млн. лв. Отделно от резерва на НЗОК бяха освободени средства в размер също на 50 млн. лв. с увеличаване на цените на някои клинични пътеки.

НАЦИОНАЛНАТА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКА ГЕНЕТИЧЕН ТЕСТ ЗА НАЛИЧИЕ НА МУКОВИСЦИДОЗА ЗА ВСИЧКИ НОВОРОДЕНИ
В писмо до парламентарната комисия по здравеопазване, министъра на здравеопазването, НЗОК, финансовия министър и Експертния съвет по педиатрия Националната пациентска организация поставя своето искане на всички новородени да се извършва генетичен тест за наличието на муковисцидоза, информира Zdrave.net.
„Настояваме да бъдат предвидени необходимите финансови средства в Бюджет 2020 и всички новородени да преминават през задължителен генетичен тест за муковисцидоза. По този начин ще може да бъде създаден официален реално работещ регистър, осигуряващ предвидим финансов ресурс за гарантиране на необходимата адекватна терапия, задължителна рехабилитация, специално диетично хранене, както и ще има яснота колко пациенти в бъдеще ще имат нужда от белодробна трансплантация“, се посочва още в писмото.
Освен това от НПО настояват кислородолечението да се реимбурсира на 100%.

НЗОК ПРЕРАЗГЛЕЖДА ОТКАЗИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
Здравната каса ще преразгледа откази за лечение в чужбина на деца и възрастни, информира Clinica.bg. като се позова на съобщение от институцията. Причината е, че в НЗОК са постъпили окончателни съдебни решения за пациенти, на които вече бившият „Фонд за лечение на деца” не е разрешил да се лекуват в Клиника по имунология и клетъчна биология в град Мюнхен, Германия.
„Съгласно решенията на съда НЗОК следва да разгледа отново подадените заявления за одобряване на медицинските и други услуги по реда на Наредба №2 от 27.03.20119г.”, подчертават от НЗОК.
Междувременно НЗОК е изискала информация от 28 международни точки за контакт от страните членки на Европейския съюз, прилага ли се и признат ли е в медицинската практика методът „Автоложна индивидуализирана имунотерапия с ендогенни цитокини” при лечение на автоимунно заболяване увеит с ювенилен ревматологичен артрит, както и заплаща ли се от здравноосигурителните фондове на съответната държава.
От НЗОК са попитали също в кои лечебни заведения се извършва лечение по този метод. До този момент в Здравната каса не е получен отговор от нито една държава членка на Европейския съюз, подчертават от институцията. От касата заявяват, че за да може институцията бързо да вземе решение по заявленията за лечение, пациентите трябва да представят актуална медицинска документация.

Според изследване на Сдружение “Въздух за Здраве”: МРЪСНИЯТ ВЪЗДУХ ПОВИШАВА СПЕШНИТЕ ПОВИКВАНИЯ С 10%
С 10 на сто зачестяват повикванията към Спешна помощ в дните с надвишаване на среднодневната норма на фините прахови частици. Това е установило изследване на здравните последици от замръсния въздух в столицата. Резултатите от проучването бяха представени от Сдружение „Въздух за Здраве”, информира Clinica.bg.
По данни на СЗО завишените нива на фини прахови частици са отговорни за редица здравословни проблеми, от инсулт до рак. Така например 29% от смъртните случаи при белодробен рак , 24% при инсулт, 25% от исхемична болест на сърцето и 43% от хронична обструктивна белодробна болест се дължат именно на замърсения въздух, който дишаме.
Сдружение „Въздух за Здраве” представи проучване проведено в периода февруари-юли 2019 г., както цялостен анализ, който включва данни за 24 месеца. Единодушното мнение на участващите в изследването е, че нивата на замърсяване, дори при кратка експозиция, могат влияят негативно на здравето. Най-силно е влиянието върху дихателната, сърдечно-съдовата и централната нервна системи. Това налага строг контрол за високи наднормени нива на активни атмосферни замърсители . От 1 декември гражданите вече ще могат да следят в реално време чистотата на въздуха в София. Това ще се случва с помощта на мобилно приложение. Данните от което ще са възможни благодарение на 22 сензори, които ще бъдат монтирани в столицата.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ РЕАЛИЗИРА ОБЩ ПРОЕКТ С ЙОРДАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Медицински университет – София реализира общ проект с Йорданския университет за наука и технологии, в чиито рамки четирима преподаватели от Йордания ще преподават пред български студенти. За това информира Zdrave.net като се позова на съобщение на учебното заведение.
Проектът стартира с лекция на асистент д-р Махмуд Алфаких, преподавател по Биохимия и Молекулярна биология пред студенти и академичен състав от Факултет по обществено здраве и Медицинския факултет.
В рамките на обмяната по проекта, в края на месец юни пред студенти и преподаватели от Катедра “Биохимия”при Медицински факултет на МУ-София, лекция изнесе проф. Набил Башир от Катедра “Физиология и биохимия” при Йорданския университет – водещ специалист в изследванията на заболяванията от рак на белия дроб в Йордания. Организирана бе и научна дискусия с членовете на катедрата и студенти. В началото на месец юли посещение т. г. д-р Осама Алшугран и д-р Рами Ал-Фодех представиха изследванията си в областите Клинична фармация и Дентална медицина.