НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (10.07.2019)

МЗ ПУБЛИКУВА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
Министерството на здравеопазването публикува проект на постановление на Министерски съвет за изменение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, с което ще се въведат редица промени при издаване на решение от ТЕЛК, информира Zdrave.net.
Министерството предлага да се отмени изискването за задължително участие в експертизата на лекар с придобита специалност по профила на заболяването, като остава възможността за това по преценка предвид медицинската целесъобразност, тъй като липсата на кадри затруднява работата на комисиите. Прецизират се изискванията относно оформянето на медицинската документация, въз основа на която се прави оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, като целта е да се намалят случаите, в които ще се налага лицата да се явяват лично пред ТЕЛК.
Заявлението за явяване на ТЕЛК вече ще може да се подава и от упълномощено лице. Въвежда се образец на заповед за определяне състава на ТЕЛК от съответния ръководител на лечебното заведение, към което се разкрива комисията, както и определянето на срокове в процедурата по създаването на ТЕЛК. Регламентира се възможността броят и профилът на специализираните състави на НЕЛК да се променят чрез заповед на нейния директор, а целта на тази промяна е да се намалят причините за продължителното изчакване на произнасянето на НЕЛК.
Отменя се и изискването в регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) да работят лекари с призната медицинска специалност или с не по-малко от 5 години стаж по медицина, като целта е да се улесни ръководството на всяка РЗИ в осигуряването на лекари – експерти по медицинската експертиза в картотеката, предвид кадровия дефицит на лекари, желаещи да работят в РЗИ.
Допълват се поводите, по които личният или лекуващият лекар могат да насочат болния към ТЕЛК.
Образецът на медицински протокол на ЛКК за насочване към ТЕЛК се въвежда с цел уеднаквяване на практиката в страната, осъвременяване и пълнота на информацията в него и в съответствие на възможностите за електронна обработка.
Предвижда се проектът на нормативния акт да влезе в сила от 1 януари 2020 г. В срок до 1 декември 2019 г. ръководителите на съответните лечебни заведения, към които ЛКК са разкрити, трябва да издадат заповед, с която да определят състава на съответната ТЕЛК, като до 15 декември 2019 година директорите на РЗИ трябва да въведат тази информация в информационната база данни, става ясно още от доклада на министъра.

КНСБ ПОИСКА ПАРИТЕ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРЕЗ 2020 Г. ДА СЕ УВЕЛИЧАТ СЪС 110 МЛН. ЛЕВА
Парите за здравеопазване през 2020 година да се увеличат със 110 млн. лева. Това поискаха синдикатите по време на семинар, организиран от КНСБ и фондация “Фридрих Еберт”. Те представиха визията си за финансовата рамка през следващата година. Целта е с тези средства да се увеличат заплатите на лекари и специалисти по здравни грижи и да достигнат нивата в Колективния трудов договор, информира Clinica.bg.
КНСБ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) настояват по бюджета на МЗ да бъдат предвидени 85 млн. лв. повече. 35 млн.лв. от тях да са за разходи за персонал на лечебните здравни заведения . Идеята е така да се достигнат договорените минимални начални заплати по КТД. Останалите 50 млн.лв. синдикатите настояват да бъдат за изплащане на дейност на лечебни заведения за болнична помощ извън дейностите, финансирани от НЗОК. “Голямата част трябва да бъдат в общински и областни болници”, изтъкна д-р Пламен Радославов, зам.-председател на ФСЗ.
25 млн. лв. допълнително са необходими и за бюджетите на общините за училищно и детско здравеопазване. Целта отново е да бъдат достигнати минималните начални работни заплати по КТД за отрасъла. Според синдикатите трябва да се работи и в посока изпълнение на съотношението 1:2:3 на минималните начални работни заплати съответно за санитар, професионалист по здравни грижи, лекар. Според тази формула медицинските сестри ще получават възнаграждение в размер на две минимални работни заплати, а медиците – на три минимални заплати.
Синдикатите очертаха и основните проблеми в сектора, а именно застаряване на медицинския персонал, дефицита на кадри и диспропорция в заплащането, както между отделните специалисти, така и между отделните категории персонал. Средната възраст в сектора е над 55 години. В страната липсват над 30 000 специалисти по здравни грижи, припомни д-р Пламен Радославов.

ПРЕХВЪРЛИХА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ В НЦОЗА
Националният център по наркомании (НЦН) вече е прехвърлен в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), след като Постановлението на Министерски съвет за преобразуването беше обнародвано в последния брой на Държавен вестник, информира Zdrave.net.
В постановлението е записано, че дейността, имуществото, архивът, както и правата и задълженията на Националния център по наркомании преминават към Националния център по обществено здраве и анализи. Прекратява се трудовото правоотношение с директора на Националния център по наркомании се прекратява, а трудовите правоотношения с работещите в Националния център по наркомании се уреждат съгласно Кодекса на труда.
В срок до два месеца от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването трябва да извърши съответните промени в Правилника за устройството и дейността на НЦОЗА, да утвърди длъжностното разписание на служителите в центъра и да уреди трудовите правоотношения на работещите в него.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЗШИРЯВА СКРИНИНГОВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАК НА МЛЕЧНАТА И ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
Столична община разширява скрининговите програми за рак на млечната и щитовидна жлеза. В тях ще бъдат включени още 200 души от Столичния инспекторат. Това решиха членовете на Здравната комисия към СОС на днешното си заседание, съобщи Zdrave.net.
Новата серия прегледи по програмите започна от 1 април 2019 г., като към момента Столичният общински съвет е гласувал финансиране в размер на общо 450 хил. лв.
В прегледите за рак на млечна жлеза участват общинските многопрофилни болници – Първа, Четвърта, Пета, двете АГ болници, както и общинската онкологична болница и Националната онкологична болница. Прегледите за щитовидна жлеза се извършват в Първа и Пета МБАЛ и ДКЦ 12.
През 2018 г. в изследванията за рак на млечната жлеза са обхванати 1239 жени, като от тях без патологични изменения са били 979, доброкачествени заболявания на млечната жлеза са открити при 232 жени, със съмнения за рак на млечната жлеза са 25 дами, а с диагноза “карцином на гърда” – 3.
Скрининговото изследване на щитовидната жлеза обхваща преподавателските колективи в общинските структури на възраст от 20-45 години. От 1139 прегледани доброкачествени изменения са установени при 306 пациенти, а със съмнения за карцином са 11 души.

ВОЕННИ МЕДИЦИ С НАГРАДИ СЛЕД УСПЕШНА МИСИЯ
20-ият военномедицински екип се завърна след 4-месечна мисия в Мали с отлична оценка за представянето си, съобщиха от ВМА. Ротацията идва седмица, след като техни колеги заминаха, за да подсигурят Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали. Задачата им е да се грижат за здравето на личния състав на щаба на операцията, базиран в столицата Бамако.
“Радвам се, че завърнахте живи и здрави. Благодаря ви за успешната мисия”, обърна се към екипа началникът на ВМА генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски.
Българските медици под пагон участват в различни хуманитарни и мироопазващи мисии зад граница повече от век, като винаги са получавали отлична оценка за представянето си. За високи постижения в службата и изпълнение на служебните задължения в сложна обстановка, командващият Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров връчи на медицинските специалисти награди от името на министъра на отбраната.