НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (09.07.2019)

СТАРТИРА ДИСКУСИЯ ЗА КРЪСТОСАНОТО ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА МАТКА
С публикуването на предложения за промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, направени през Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лекарствата, държавата цели провокиране на дискусия дали да се разреши кръстосаното донорство в България и трансплантацията на матка. Това става ясно от мотивите към предложения законопроект от Министерството на здравеопазването, информира Zdrave.net.
„Кръстосаното донорство действа на принципа на реципрочност – при наличие на двама реципиенти и съответно двама донори (техни роднини), които желаят да им дарят орган или тъкан, но са биологично несъвместими, да се допусне трансплантация на тези двама нуждаещи се пациенти чрез размяна на донорите (нероднини), ако те са съвместими със съответните реципиенти. Въпросът поражда много дискусии, поради което преди да се вземе решение е от особено важно значение да се постигне обществен, медицински и институционален консенсус по въпроса. Именно поради тази причина в законопроекта са включени общи разпоредби, които да послужат като основа за водене на дискусия по въпроса“, пише в мотивите.
От Министерството заявяват, че при липса на широка подкрепа идеята няма да бъде включена в окончателния законопроект.
По отношение на трансплантацията на матка на в България в законопроекта са предложени общи идеи по въпроса. „Според водещи медицински специалисти, в България са налице възможности за такава трансплантация, с което ще се даде възможност на жени без матка да родят своите деца. Според тях матката е орган, който се използва само за осъществяване на репродуктивните функции и може да се взема от жена, която вече е осъществила своите репродуктивни функции, а именно раждането на живородено дете. Отстраняването на матката се извършва чрез изпълнението на рутинна оперативна техника, използвана и към момента по повод наличие на различни заболявания на този орган и не поражда правни проблеми“, пишат от МЗ в мотивите.
„Това е нов метод, който е с малък световен опит. Провокира въпроси от етично и деонтологично естество, поради което целта на включването на въпроса в настоящия законопроект е да послужи за основа за водене на дебати по въпроса. Аргументите ни да го включим са аналогични на посочените такива по отношение на кръстосаното донорство“, уточняват от МЗ.

СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписа решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“, съобщиха от МЗ. Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти в обществената поръчка възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС.
Крайният срок за подаване на офертите е до 20.08.2019 г., 17.30 часа, в деловодството на здравното министерство. Отварянето на постъпилите предложения ще се състои на следващия ден в сградата на МЗ.
Очакванията на Министерството на здравеопазването са през есента да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на Националната многопрофилна детска болница. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат.

СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ В УМБАЛ “СВ. ГЕОРГИ” – ПЛОВДИВ
Стартира дарителска кампания за набиране на средства за закупуването на апаратура за видео ЕЕГ мониториране. Тя е нужна на единственото отделение по детска неврология в Южна България, което се намира в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” в Пловдив. Инициативата е на Асоциация „Алтернираща хемиплегия в детството”, информира Clinica.bg.
Новата апаратура ще улесни диагностицирането, профилактиката и наблюдението на децата с неврологични заболявания и така на малчуганите няма да се налага да пътуват за подобни изследвания до София и да чакат с месеци ред. На терититорията на страната ни такава апаратура има само в УМБАЛ “Свети Иван Рилски” в столицата, изтъкват от Асоциацията и допълват, че клиниката в Пловдив разполага с видео ЕЕГ апарат, който позволява диагностика за кратки интервали на будност и сън. С новата и по-функционална апаратура наблюдението ще може да се провежда денонощно, в продължение на няколко дни, което позволява изследване на състоянието на най-малките пациенти в различни ситуации от ежедневието. Желанието на Асоциацията е да стане възможно нуждаещите да се изследват и проследяват у нас, а не да пътуват до Турция, където за да се направи подобно платено наблюдение семейство на пациента плаща около 2000 лв.