НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (09.06.2021)

ПРОЕКТОНАРЕДБА ПРЕМАХВА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НАЛИЧИЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЙ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ
Премахват се изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със специалност и минимален брой професионалисти по здравни грижи в медицинските стандарти. Това става ясно от проекта на наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, информира Zdrave.net.
През преходните и заключителни разпоредби на проекта се премахват изискванията за брой персонал, като в стандартите е записано, че общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти, трябва да съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност, а броят специалисти по здравни грижи трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество.
„Целта на предложените промени е да се премахнат чисто количествените изисквания към брой на персонала, работещ по отделните медицински специалности/дейности в лечебните заведения за болнична помощ, установен в зависимост от нивото на компетентност. Друга цел на промяната е да се премахнат изискванията към конкретни нива на компетентност по отношение на структурите, които се изискват, за да осигурят оптимално дейностите в обхвата на съответната специалност/дейност. Очакваните резултати от предложените промени в медицинските стандарти, са свързани с освобождаване на висококвалифициран човешки ресурс, който би могъл да осъществява други медицински дейности в структури, където има потребност от него“, пише в мотивите към проекта.
Така ръководителите на лечебните заведения и на съответните структурни звена към тях ще да могат да прилагат по-гъвкава политика на управление на човешките ресурси, смятат от МЗ. „Друг очакван ефект в тази насока на промяна в изискванията към броя на човешките ресурси, е намаляване на разходите за персонал“, се казва още в мотивите.
Според здравния министър се очаква промяната да доведе до по-ефективно управление на наличните човешки ресурси. Числената промяна по отношение на персонала ще индуцира по-голяма отговорност за ръководния персонал, който пък трябва да определи и да регламентира във вътрешните документи на лечебното заведение много по-ясно и конкретно задълженията на всеки специалист, така че да се гарантира изпълнението на качеството на дейността, посочва той.
Министърът е категоричен, че промените не само няма да доведат до повишаване на финансовите разходи, но и финансовата тежест за болниците дори ще се намали заради отпадането на изискванията за назначаване на определен брой квалифициран медицински персонал, както и необходимостта да се поддържат диагностични и други структури от определено ниво на компетентност, за да се осигурява дейността по съответната специалност. Намалява се и административната тежест за болниците, тъй като те ще регистрират своите структури от съответното ниво на компетентност при значително по-облекчени условия, твърди се още в мотивите.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ РЕГЛАМЕНТА ЗА ЦИФРОВИЯ СЕРТИФИКАТ ЗА COVID-19
Европейският парламент прие с голямо мнозинство – 546 гласа „за“, регламента за цифровия сертификат за COVID-19 за граждани на ЕС и на трети страни, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от институцията.
Сертификатът ще бъде издаван безплатно от националните органи в цифров или хартиен формат и ще има QR код. Той ще удостоверява, че лицето е ваксинирано срещу COVID-19, разполага със скорошен отрицателен резултат от направен тест или се е възстановило от вируса.
Сертификатът няма да бъде предварително условие за упражняване на правото на свободно движение и няма да се счита за документ за пътуване, уточняват от ЕП. Общата рамка на ЕС ще гарантира, че сертификатите са оперативно съвместими и могат да се проверяват в целия съюз. Системата трябва да се прилага от 1 юли за период от 12 месеца.
Страните-членки няма да могат да налагат допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на сертификати като карантина, самоизолация или извършване на тест, „освен ако те са необходими и пропорционални за опазване на общественото здраве“. В такива случаи страните ще трябва да се вземат предвид научните доказателства, „включително епидемиологичните данни, публикувани от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)“.
Мерките трябва да бъдат съобщени по възможност 48 часа предварително на другите държави и на Комисията, а обществеността да е информирана 24 часа по-рано.
Страните- членки се насърчават да осигурят широко достъпно тестване на приемливи цени. По искане на Европейския парламент ЕК обеща да мобилизира 100 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, така че държавите членки да могат да закупуват тестове за издаване на цифрови сертификати на ЕС за направен тест за COVID-19.
Всички те трябва да приемат сертификати за ваксинация, издадени в други държави-членки, за ваксини, разрешени от ЕMA. Също така държавите-членки ще решат дали да приемат и сертификати за ваксини, разрешени съгласно националните процедури за издаване на разрешения, или за ваксини, включени в списък на Световната здравна организация (СЗО) за употреба при извънредни ситуации. Страните членки ще решават и дали да приемат сертификати за други ваксини.
За да влезе в сила, решението трябва да бъде прието от Съвета на ЕС и публикувано в Официалния вестник на общността. Всички лични данни трябва да бъдат обработвани в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. Сертификатите ще бъдат проверявани офлайн, а лични данни няма да бъдат съхранявани, подчертават от институцията.

Българската болнична асоциация алармира: БОЛНИЦИТЕ НЯМА ДА ПОЛУЧАТ РАВЕН ДОСТЪП ДО РЕСУРСИТЕ, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ БЪДЕЩИ ЕПИДЕМИЧНИ СИТУАЦИИ
Болниците, а съответно и пациентите у нас, няма да получат равен достъп до ресурсите, обезпечаващи бъдещи епидемични ситуации. Причината е в бенефициентите, които ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това твърдят от Българската болнична асоциация, информира Zdrave.net.
Организацията е изпратила Отворено писмо по темата до министъра на здравеопазването.
Основна цел на всички предвидени дейности по процедурата е да се подкрепи здравната система на България, но се оказва, че не всички лечебни заведения могат да получат достъп до подкрепа, независимо от приноса им в битката с пандемията, посочват от там.
„Всяка финансова подкрепа за здравния сектор от този вид трябва да има за крайна цел да осигури по-добро лечение на хората, а когато критериите за достъп до финансиране ограничават сериозно проектите, то това е сигнал за липса и на равнопоставено третиране на пациентите“, коментира адв. Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация.
От Асоциацията посочват като проблем и липсата на публичност по отношение на критериите и методологията за избор на лечебните заведения, които ще бъдат включени в проектното предложение на Министерство на здравеопазването.
Пандемията от COVID-19 мина под знака на липса на цялостна стратегия за справяне със здравната криза, а сега цялостна стратегия и единен подход липсва и при осигуряването на финансова подкрепа и подготовка за следващи пандемии, подчертават от Българската болнична асоциация. Този „селектиран“ подход на инвестиции в здравния сектор е изложен на преден план и в Националния план за възстановяване и устойчивост, в който е записано, че модернизация на материалната база и въвеждане на иновативни технологии за лечение на населението се предвижда за „опорни държавни и общински лечебни заведения“, коментират от ББА.
Още в разгара на пандемията от COVID-19 в България в една от заповедите на здравния министър беше посочено, че всяко лечебно заведение на територията на страната трябва да разкрие легла за лечение на пациенти с коронавирус, независимо от вида на собствеността. Като цяло приносът на болниците с частно управление беше над 30-процентен дял от общите легла за цялата страна, отбелязват от Асоциацията.
„Капацитетът, с който тези болници се включиха в лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, не намира отражение нито в получаването на подкрепа в началото на пандемията, нито в плануването на такава. И тук възникват въпроси, важни за цялото общество – каква е оценката за работата, приноса и ролята на лечебните заведения с частни принципали, каква роля ще имат при следващи пикове на пандемията и следващи кризисни пандемични ситуации. Защото за пациентите е важно да имат равен достъп“, посочват от ББА.

АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ОТГОВОРИ НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР
Няма произнасяне от страна на длъжностно лице от Агенцията по вписванията (АВ) по отношение на ръководството на болница „Лозенец“, тъй като регистърното производство е спряно с определение на Софийски градски съд. Това посочват в своя позиция от АВ във връзка с днешните обвинения на служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров, информира Zdrave.net.
Във връзка с ръководството на Александровска болница пък от АВ заявяват, че са отказали вписването заради противоречие в подадените от Министерството на здравеопазването документи.
По-рано днес д-р Кацаров заяви, че отказът на Агенцията по вписванията да впише в Търговския регистър промените, направени от МЗ в болничните ръководства, излиза извън правомощията на Агенцията. Освен това той поиска проверка от правосъдния министър и оставка от директора на структурата, „ако установи, както твърдя, че тя е надскочила правомощията си и е нарушила закона“. В отговор от правосъдното ведомство информираха, че започват проверка по случая.

14 583 СА АКТИВНИТЕ СЛУЧА И НА COVID-19 У НАС
178 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие, от които 87 са установени с PCR, а 91 – с бързи антигенни тестове. Общо 15 149 са тестовете, направени за изминалите 24 часа. 5064 от тях са PCR, а 10 085 – антигенни. Това показва Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 14; Бургас – 5; Варна – 9; Велико Търново – 6; Видин – 3; Враца – 1; Добрич – 3; Кърджали – 2; Кюстендил – 4; Монтана – 1; Пазарджик – 11; Перник – 2; Плевен – 7; Пловдив – 16; Разград – 1; Русе – 7; Силистра – 2; Сливен – 7; Смолян – 1; София област – 4; София град – 46; Стара Загора – 14; Търговище – 2; Хасково – 3; Шумен – 4; Ямбол – 3.
Доказаните случаи на новия коронавирус у нас към момента са общо 419 859. От тях 14 583 са активни. 387 416 са излекуваните лица. 723 от тях са регистрирани през изминалото денонощие.
2467 са общо пациентите с потвърден COVID-19, настанени в лечебни заведения за болнична помощ. 267 от тях се намират в интензивни структури.
Към момента у нас са поставени общо 1 500 534 дози от ваксините срещу коронавирусна инфекция, 21 771 от които са поставени през последните 24 часа.
Националната информационна система показва, че медицинските служители, при които е доказан новият коронавирус, са общо 13 426. Нов случай на медицински персонал е регистриран през последното денонощие.
17 860 са починалите лица, при които е бил констатиран COVID-19. Шест нови случая са регистрирани през изминалото денонощие.

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НЦЗПБ ИЗПРАТИХА ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ДИРЕКТОРА
Дни след пенсионирането на директора на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев, служителите в Центъра продължават с реакциите срещу това. Днес за трети пореден ден те излязоха на протест, в който изразиха категоричното си несъгласие с решението на служебния здравен министър да освободи проф. Кантарджиев, информира Zdrave.net.
Служителите на НЦЗПБ също така изпратиха отворено писмо във връзка с освобождаването на директора, адресирано до президента, премиера, омбудсмана, здравните власти и политическите партии.
„Ние, работещите в Националния център по заразни и паразитни болести изразяваме дълбокото си възмущение, недоумение и несъгласие с неочакваното освобождаване на проф. д-р Тодор Кантарджиев от поста директор на НЦЗПБ“, се казва в писмото.
В него се предупреждава, че отсъствието на проф. д-р Кантарджиев ще доведе до затруднение в изпълнението на редица ключови национални и международни ангажименти на НЦЗПБ, както и че ще бъде забавено изграждането на единствения по рода си Център за компетентност в областта на инфекциите и имунитета и на десетки научно-изследователски проекти.
„Дълбоко оскърбени сме от обяснението, че няма незаменими хора. Не! Проф. д-р Кантарджиев е незаменим лекар, учен, учител и организатор. За девет години като директор той изгради новия облик на НЦЗПБ. Превърна го в жив организъм. Овладяването на пандемията в настоящия момент се дължи до голяма степен на неговите изпреварващи решения, разумни съвети и навременни действия. Той и екипът му откриха британския вариант на коронавируса на наша територия и сигнализираха за него седмици преди третата вълна на COVID-19. Проф. д-р Кантарджиев е човек, който не бяга от отговорност, който взима непопулярни решения и казва истината такава каквато е, поставяйки на първо място грижата за здравето на хората и националния интерес“, пишат още служителите на Центъра.
„НЦЗПБ е семейството на проф. д-р Кантарджиев, за което той живее повече от 30 години, влагайки цялото си време, душа и сърце. Освобождаването му от поста е ненавременно, неадекватно и неконструктивно.
Това неоснователно уволнение, маскирано като законно пенсиониране, е опит за намесване на политиката в една надпартийна научна и академична институция!
Настояваме проф. д-р Кантарджиев да бъде възстановен на поста директор на НЦЗПБ в името на науката и за доброто на хората!“, завършва писмото.

РЗИ-ПЛОВДИВ ОТКРИВА ИЗНЕСЕНИ ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ В КВ. „СТОЛИПИНОВО“
В събота, 12 юни, Регионална здравна инспекция – Пловдив открива изнесени ваксинационни пунктове в кв. „Столипиново“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Първият изнесен пункт ще бъде отворен в двора на училище “Пенчо Славейков” и ще започне работа в 10:00 часа. Желаещите да се ваксинират срещу COVID-19 ще могат да избират вида ваксина, която да им бъде приложена. При наличие на интерес, ще бъдат разкрити още два пункта. Ваксинацията става възможна след среща между представители на община Пловдив, директора на РЗИ – Пловдив д-р Ваня Танчева – Манчева, здравни медиатори и местните лидери.

ОТКРИХА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ В МБАЛ “ИВАН СКЕНДЕРОВ” – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Отделение по инвазивна кардиология беше открито днес официално в многопрофилната болница за активно лечение “Иван Скендеров” в Гоце Делчев. То ще поеме пациенти с кардиологични проблеми и спешни случаи от четири общини – Гоце Делчев, Хаджидимово, Сатовча и Гърмен. Това ще спести време, което в тези случаи е изключително важно, тъй като най-близкото такова отделение има на повече от сто километра – в лечебните заведения в Благоевград, каза за БТА управителят на болницата в Гоце Делчев д-р Петър Филибев.
Отделението работи от началото на месец април и за два месеца през него са преминали повече от сто и двадесет пациенти, петнадесет от които с остър инфаркт на миокарда. В него работят млади кадри под ръководството на специалисти от УМБАЛ “Света Екатерина”. Взаимодействието е комплексно, кадрите са готови сами да изпълняват задачите, а броят на пациентите показва нуждата от това отделение, каза за БТА заместник-директорът на болница “Света Екатерина” доц. Борислав Ацев.
Отделението е пример как с общи усилия се решава един проблем за целия регион, посочи кметът на Гоце Делчев Владимир Москов. Идеята е от десет години, но в последните две започва активна работа по реализирането и. Средствата за изграждането са осигурени от националния бюджет и от бюджетите на четирите общини Гоце Делчев, Сатовча, Хаджидимово и Гърмен, както и от дарители.

В ОБЛАСТ СЛИВЕН ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ ЗА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19 СРЕД УЯЗВИМИ ГРУПИ
В област Сливен започна кампания за ваксиниране срещу COVID-19 сред уязвими групи, съобщиха от областната администрация, които са инициатори на кампанията заедно с РЗИ, съобщи БТА.
Кампанията е за хората, живеещи в гъсто населените квартали, лицата над 65-годишна възраст, пациентите с хронични заболявания. Предвиждат се серия от срещи в четирите общини на областта, като първата е била с кметове и кметски наместници от общината, неформални лидери и религиозни водачи в ромските квартали и махали, общопрактикуващи лекари, неправителствени организации, здравни медиатори.
По настояване на кметове ще бъдат организирани мобилни екипи за поставяне на ваксини. При необходимост, общопрактикуващите лекари в селата и в ромските квартали, ще получат съдействие от РЗИ имунизацията да се извършва паралелно с останалата им дейност. Имунизационен кабинет ще бъде отворен и в Центъра за административно обслужване в ромския кв. “Надежда” в Сливен. До края на седмицата подобни срещи ще се проведат в общините Котел, Нова Загора и Твърдица.