НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (08.08.2022)

МУ-ВАРНА ОБЯВИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА” В СВОИТЕ ФИЛИАЛИ В ШУМЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО И СЛИВЕН
От днес, 8 август 2022 г., Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна дава възможност на кандидат-студентите да заявят своето желание за обучение по специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ във филиалите на университета в Шумен, Велико Търново и Сливен (единствено за специалността „Акушерка“) за запълване на незаети места. Това съобщиха от пресцентъра на учебното заведение.
Срокът за подаване на заявления е до 16 август 2022 г. (вторник) включително, а изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемните изпити по биология, съответно на предварителна сесия на 16 април 2022 г. и/или на редовна сесия на 15 юли 2022 г. и да имат положителна оценка.
Класирането за запълване на незаетите места ще бъде публикувано на 17 август 2022 г., уточниха от МУ-Варна.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ РАЗКРИВАТ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА В ПАРТНЬОРСТВО С ДРУГИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Нови специалности разкриват за предстоящата академична година медицинските университети в Плевен, Пловдив и София. Най-много нови специалности има в града под тепетата, информира Cliinica.bg.
От новата академична в Мeдицински университет – Пловдив стартират 9 нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми. Те са по проекта ОМНИА, финансиран по европрограмата за наука, като водещо висше училище е именно МУ-Пловдив, затова и оттам обявяват новите специалности. Обучението в тези специалности ще се осъществява съвместно с медицинските университети в София и Плевен, Националния център по заразни и паразитни болести, Института по молекулярна биология към БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Университетът по хранителни технологии, НСА „Васил Левски” и Тракийския университет – Стара Загора.
Една от новите магистърски програма е „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медикодиагностични лаборатории”. Тя е интердисциплинарна и е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания и имуномедиираните болести. Партньори по
него са НЦЗПБ, МУ-София и МУ-Плевен.
В момента обаче върви процедурата по акредитация на новите програми и как точно ще се провежда обучението ще стане ясно по-късен етап.
Друга нова магистърска програма е „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология” има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и мероприятия, в професионални и аматьорски спортни клубове. Те ще могат да преценяват ефективността на заниманията с физическо възпитание и спорт, отчитайки използваните методи и средства за тренировка и функционалните възможности на спортистите. Обучението се осъществява от МУ-Пловдив и НСА „Васил Левски”. Магистърската програма „Диететика” пък ще се осъществява съвместно от МУ-Пловдив и УХТ-Пловдив. Така нейните възпитаници ще могат да работят като консултанти и специалисти по хранене в лечебни заведения, рехабилитационни, диагностично-консултативни и спортни центрове, научни институции, лаборатории по храни и хранене, в учебни, производствени и болнични столове, детски градини и ясли, спортни школи. Специалността „Иновативни лекарства” е съвместна за МУ-Пловдив и Института по молекулярна биология на БАН (ИМБ-БАН) и ще подготвя предприемачи и експерти по управление на иновациите и приложните изследвания в малки фирми и корпорации във фармацевтичния бранш и в сродни сектори като парфюмерия и козметика, в университетите и държавните изследователски центрове и др.
„Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес” е друга нова магистърска специалност, която ще се осъществява съвместно от Фармацевтичния факултет и Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски”. Успешно дипломиралите се ще могат да стартират собствен бизнес или да работят като експерти и консултанти по управление на иновационни проекти във фармацевтични компании и в сродни индустриални отрасли.
Друга нова магистратура се нарича „Биостатистика”, като обучението ще е съвместно от МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски”. Завършилите ще намерят кариерна реализация като специалисти в научноизследователски организации, университетски изследователски групи, болници, фармацевтични компании и регионални и национални държавни организации, които определят публичната политика в областта на здравеопазването.
Докторските програми „Гериатрична медицина” и „Палиативна медицина” се осъществяват съвместно от МУ-Пловдив, МУ-Плевен и Тракийския университет в Стара Загора. „Гериатрична медицина” е фокусирана върху една от бъдещите глобални тенденции – бързото стареене на обществото, като това изисква предприемането на изпреварващи мерки и готовност за справяне със съответните специфични проблеми. „Палиативна медицина” има за цел да отговори на още една от бъдещите глобални тенденции, застрашаващи качеството на живот – смъртни случаи от болести, които причиняват сериозни страдания.
„Медицина, психология и вяра” е другата нова магистърска специалност, която ще е съвместна на МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски” и ще подготвя експерти, които да полагат цялостна, холистична грижа за пациентите и техните семейства, близки, за грижещите се за болните и т.н., както и да използват съвременните възможности на телеобразованието, електронната наука и телемедицината не само за провеждане на научни проучвания, но и за консултации, наблюдение и оказване на своевременна помощ и подкрепа. Отделно МУ-Плевен разкрива хибридна бакалавърска специалност по “Телемедицина” с Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). Обучението ще е 4-годишно, като първата година то ще се провежда във ВУТП, а втората в МУ-Плевен. Завършилите пълния курс на обучение получават образователноквалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация „инженер по телемедицина”. Те ще имат солидна теоретична база, която им позволява да продължат своето обучение за придобиване на по-висока квалификационна степен „Магистър” по „Комуникационна и компютърна техника”. Целта е да се подготвят високо квалифицирани инженери в областта на управлението и поддръжката на интелигентни и роботизирани приложения за нуждите на медицината и здравеопазването.
Приемът на кандидатстудентски документи продължава до 1 септември 2022 г. Кандидат-студентите могат да използват платформата на ВУТП.

МИНИСТЪР АСЕН МЕДЖИДИЕВ ОПРЕДЕЛИ РЕСОРИТЕ НА СВОИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ
Новият здравен министър д-р асен меджидиев определи ресорите на своите заместници, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Заместник-министър д-р Александър Златанов ще отговаря за три дирекции на Министерството на здравеопазването: „Лекарствена политика“, „Търговски дружества и собственост“, „Бюджет и финанси“. Д-р Златанов ще осъществява контрол върху Националния център по обществено здраве и анализи, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и върху дейността на регионалните здравни инспекции и държавните психиатрични болници.
Заместник-министър д-р Лидия Чорбанова ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите „Международни проекти и програми“, „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Електронно здравеопазване“, „Защита на правата на пациентите“, както и в отдел „Промоция на здравето и профилактика“ в дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“. Тя ще осъществява контрол върху дейността на Националния център по заразни и паразитни болести, Центъра за асистирана репродукция и Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.
Заместник-министър д-р Тома Томов ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в следните дирекции на министерството: „Лечебни дейности“, отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“, както и дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ (с изключение на отдел „Промоция на здравето и профилактика). Той ще отговаря и за образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването. Д-р Томов ще контролира работата на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, на Националния център по трансфузионна хематология и районните центрове по трансфузионна хематология, на Националния център по радиобиология и радиационна защита и на Националната експертна лекарска комисия. Той ще отговаря и за домовете за медико-социални грижи за деца, за центровете за спешна медицинска помощ и за центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

27 151 СА АКТИВНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 КЪМ 7 АВГУСТ
411 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалото денонощие, 24 от които са установени с PCR, а 387 – с бързи антигенни тестове. 67,40% от новите случаи, доказани за последните 24 часа, са на лица, които не са ваксинирани, показва Единният информационен портал за мерките срещу коронавируса .
Общият брой на тестовете, направени в България през последното денонощие, е 1 708 – от тях 164 са PCR, а 1 544 – антигенни. Това сочат данните на Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 22; Бургас – 33; Варна – 41; Велико Търново – 15; Враца – 8; Габрово – 3; Добрич – 8; Кърджали – 3; Кюстендил – 1; Ловеч – 2; Пазарджик – 19; Перник – 5; Плевен – 8; Пловдив – 15; Разград – 9; Русе – 15; Силистра – 11; Сливен – 8; Смолян – 6; София област – 19; София град – 106; Стара Загора – 32; Търговище – 1; Хасково – 8; Шумен – 12; Ямбол – 1.
Общо 1 217 565 са потвърдените случаи на новия коронавирус у нас към момента, 27 151 от тях са активни. 1 152 979 са излекуваните лица, от които 282 са регистрирани през изминалите 24 часа.
С доказана коронавирусна инфекция в лечебни заведения за болнична помощ се намират общо 1 098 пациенти, 47 от тях са настанени в интензивни структури. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 27, от тях 66,67% не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.
Дозите от ваксините срещу COVID-19, поставени у нас до момента, са общо 4 488 347. През изминалото денонощие са приложени 38 от тях.
Според Националната информационна система у нас новият коронавирус е потвърден при общо 25 253 лица-медицински служители. Три нови случая на двама лекари и един санитар са регистрирани през последните 24 часа.
Починалите лица, при които е била констатирана коронавирусната инфекция, са 37 435. Нови четири случая са регистрирани през последното денонощие. 100% от починалите лица не са били ваксинирани.

НЗОК ПЛАЩА НА БОЛНИЦИТЕ ЗА ЧЕТИРИ НОВИ ДЕЙНОСТИ
През тази година Националната здравноосигурителна каса плаща на болниците за четири нови дейности. Една от тях е свързана с рехабилитацията след COVID-19, други две са свързани с лечението на пациентите с диабет на инсулин, а последната е за хората с първични имунодефицити. За това информира Cliinica.bg.
74 са болниците от цялата страна, които имат договор НЗОК за пътеката за „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от коронавирусна инфекция.
Диагностика на първични имунни дефицити се извършва в шест лечебни заведения. Това са УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив, ВМА-София, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора, УМБАЛ „Св. Марина” във Варна, МБАЛ Лозенец в София, УМБАЛ „Александровска” в София.
От тази година в 42 болници се осъществява обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет. Само в 17 болници обаче се извършва диагностика и лечение на пациенти с инсулинозависим диабет, ползващи помпи или сензори. Тези лечебни заведения са едва от шест града – София, Пловдив, Варна, Панагюрище, Стара Загора и Плевен.

ДЕЦА ПОМОГНАХА ЗА ОБНОВЯВАНЕТО НА ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА “МБАЛ-СИЛИСТРА”
Две помещения от Неонатологичното отделение в Многопрофилната болница в Силистра са обзаведени със средства от кампанията „Жълти стотинки – деца помагат на деца”, съобщават организаторите на кампанията. Това са приемният сектор и секторът „Специални грижи“. Обзавеждането е на стойност 5700 лв., съобщи БТА.
В близките дни в отделението ще бъде доставен интензивен кувьоз, който е закупен със средства на кампанията и акцията за благотворително събиране на пластмасови капачки за “МБАЛ-Силистра”.
Тази година Силистра е столица на благотворителната кампания “Жълти стотинки – деца помагат на деца”. Координатори са представителите на местния мотоклуб „IRON CROSS“. Събраните средства ще бъдат използвани за купуване на апаратура за Неонатологичното отделение на болницата в крайдунавския град.
Над 560 000 лева е общата събрана сума за 14-те години откакто се провежда кампанията. Със събраните средства е закупено оборудване за детските отделения на 18 болници в 16 български града.

В АПТЕЧНАТА МРЕЖА ЛИПСВА ЕФЕКТИВНО ЛЕКАРСТВО ЗА ДИАБЕТ ТИП 2
В аптечната мрежа липсва ефективно лекарство за диабет тип 2 – Оземпик, доказало ефекта си и често назначавано, алармират пациенти пред Нова телевизия. Поради това те са принудени да го търсят в чужбина. Причината да не се намира у нас е, че препаратът се изкупува от други, които го използват като средство за отслабване.
„За хората със сериозни заболявания като диабет тип 2 това е крайно важно, но ние не можем да откликнем на търсенето“, коментира Николай Костов, председател на Асоциацията собственици на аптеки.
Опасността за пациентите от спиране на лечението за тези болни не е малка, е мнението на ендокринолога от Александровска болница д-р Явор Асьов.
„Препаратът е изключително ефективен и трайно подобрява контрола на захарната болест. Категорично рисковете са сериозни от спирането на такъв ефективен клас лекарство в рамките не лечението на пациента“, изтъква ендокринологът от УМБАЛ “Александровска” д-р Явор Асьов.
Въпреки че в кратката характеристика на продукта не е включена индикация затлъстяване, хората го търсят, защото сe прилага един път седмично, има и разлика в цената, смята Николай Костов. „Същата фирма има лекарство, регистрирано с точно тази индикация, то също е дефицитно. Но хората предпочитат Оземпик“, обяснява той, но по думите му количествата, които получават в аптеката, са малки.
Според д-р Асьов липсват достатъчно данни, че точно този препарат има ефект и при затлъстяване, а що се отнася до алтернативите – такива има и всеки пациент може да ги обсъди с лекуващия си ендокринолог, който ще предпише друго лечение.
Според здравното министерство лекарството не би трябвало да липсва, тъй като имало налични количества в складовете. Също така не е вписано като дефицитен медикамент в България, износът му не е забранен. От ведомството също така уверяват, че предстои нов внос – през август и през ноември.
Пациенти, които се лекуват с Оземпик обаче са категорични, че ефектът му е несравнимо по-добър, отколкото от други лекарства. И продължават да си го набавят сами от чужбина, защото, оказва се, у нас се оказват заложници на една система, която не може да им го осигури.

ПАЦИЕНТКА ОБИЖДА МЕДИЦИ ОТ СПЕШНОТО ОТДЕЛЕНИЕ В КАЗАНЛЪК
Медици в Казанлък бяха подложени на обиди и подигравки от страна на пациентка, постъпила в Спешното отделение на МБАЛ-Казанлък с паник атака, информира Zdrave.net.
„Тя постъпи на 6 август с неин близък, който обясни че техен близък е претърпял катастрофа и госпожата е с паник атака. Тя дойде не по каналния ред, а директно на вратата. Приехме я заради състоянието ѝ, прегледахме я, овладяхме паник атаката и накрая се оказахме виновни, че ѝ оказахме помощ. Тя твърдеше, че не е прегледана, че сме подхождали към нея със сарказъм. Започна с обиди, нападки и епитети. В продължение на три часа целият екип бе подложен на вербална агресия“, разказа пред БНТ д-р Садет Нури, която е преглеждала пациентката.
Когато медиците се опитали да я преместят на кушетка, за да се успокои, жената съобщила, че има диагноза ДЦП и 100% инвалидност и заявила, че с нея се отнасяли като към животно. Д-р Нури е категорична, че екипът се е отнесъл с нужното уважение и по никакъв начин не е дискриминирал пациентката.
Случката стана повод д-р Садет Нури да напише емоционален пост в социалните мрежи, в който заявява, че се срамува, че е лекар. По думите на колегите ѝ посегателствата от страна на пациенти са ежечасни – не само в Казанлък, но и в цялата страна. Те призовават хората да правят разлика между спешна и неотложна медицинска помощ.
„Езикът на омразата, пороят от обидни думи, подигравателното отношение и унижението оставят дълбоки следи и дълго време не могат да бъдат изтрити от паметта. Българските медици не заслужават подобно отношение!“, заявиха в своя позиция от Българския лекарски съюз.

ИСПАНИЯ СЪОБЩИ ЗА ПЪРВИТЕ ДВА СМЪРТНИ СЛУЧАЯ ОТ ОСТЪР ХЕПАТИТ С НЕЯСНА ЕТИОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА
Испания съобщи за първите два смъртни случая от остър хепатит с неясна етиология при деца, информира Zdrave.net като се позова на агенция “Асошиейтед прес”.
Министерството на здравеопазването съобщи, че в страната са докладвани 46 случая на заболяването, като при три от децата се е наложила трансплантация на черен дроб. Две от трансплантираните деца са починали – 15-месечно бебе и 6-годишно дете.
По официални данни на Европейския център за контрол на заболяванията ECDC към 28 юли в 21 страни в Европа са докладвани 507 случая на хепатит с неясна етиология при деца, като 273 от тях са във Великобритания. За сравнение – в САЩ са регистрирани най-малко 180 заболели деца, има и шест докладвани смъртни случая.
Испания е започнала да следи отблизо ситуацията след предупреждението на СЗО за скок на случаите във Великобритания, посочват здравните власти.
Страната е на второ място в Европа с най-високо разпространение на заболяването след Обединеното кралство. На трето място са нарежда Италия с 36 случая, Ирландия с 24, Португалия – с 20, Нидерландия и Полша с по 15.
По последни данни на ECDC 76,6% от заболелите деца са на възраст 5 и под 5 години.