НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (06.07.2021)

БАПЗГ ОТПРАВИ СЕРИОЗНА КРИТИКА ПО ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ МЗ ПРОМЕНИ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2010 Г.
Сериозна критика отправиха от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по предлаганите от Министерството на здравеопазването промени на Наредба № 49 на МЗ от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, информира Zdrave.net.
Ат здравния портал припомнят, че основното изменение в наредбата през преходните и заключителните ѝ разпоредби е свързано с премахването на изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със специалност и минимален брой професионалисти по здравни грижи в медицинските стандарти.
„Медицинските стандарти в настоящия си вид, и особено с така предложените промени, нямат никакво значение за професионалната реализация на медицинските специалисти по здравни грижи, но са поредна възможност за сериозна преса върху работещите и квалифицирани специалисти, предвид критичния им недостиг“, посочват от БАПЗГ. Според тях това е поредният нормативен документ, в който се предлага нещо, свързано с дейностите по здравни грижи, без да има друг базов, нормативно определен, единен документ за всяка специалност по здравни грижи – стандарт по здравни грижи.
„Именно стандарти по здравни грижи като приложение към всеки от медицинските стандарти могат да регламентират дейностите по здравни грижи, ролята и мястото на здравните специалисти в лечебния и диагностичния процес. Конкретно описаните дейности и грижи в болничната и извънболничната помощ ще определят ясно броя на необходимия персонал за извършване на качествени здравни грижи. Заложените в стандартите по здравни грижи професионални дейности трябва да бъдат остойностени и да послужат за планиране на финансовите средства в лечебните заведения“, заявяват от асоциацията.
В становището се посочват текстове от проектонаредбата, които според БАПЗГ са неадекватни и неясни и така отварят врата за субективизъм от страна на мениджърите на лечебни заведения при определяне на необходимостта от здравни грижи.
Дават се и конкретни примери – предложеният текст: „Персоналът (лекар/ите, медицинската/ите сестри и санитар/и) се определя в зависимост от броя на леглата, потока на амбулаторните пациенти, обучаването на студенти и специализанти и научноизследователската дейност“ е неясен. Внася се голяма доза субективизъм при определяне на нуждите от здравни грижи – леглата може да са заети от пациенти с различна степен на тежест, или да не са заети изобщо, поясняват от асоциацията.
„Очевидно е, че проектът за наредба позволява определянето на нуждите от здравни грижи да бъде оставено изцяло на преценката на мениджъра на лечебното заведение с цел икономии на средства от заплати, каквито са очакванията от предложените промени, посочени в мотивите на Проекта за наредба“, отбелязват от БАЗПГ. От там допълват, че според проекта е допустимо различните ръководители на лечебни заведения да приложат различни критерии за оценка на една и съща дейност/нужда от здравни грижи, съответно от персонал.
От стандарти без ясно заложени минимални критерии за качество на грижите няма смисъл, категорични са от асоциацията. От там предупреждават още, че се създава сериозен риск за здравето на пациентите „поради субективната оценка на мениджмънта на лечебните заведения, формирана по неясни критерии.“
В становището се изтъква, че във всички лечебни заведения за болнична помощ в страната ни специалистите по здравни грижи не достигат. В тази връзка се припомня и препоръка на ЕК за разработване на стандарти за всички медицински специалности, както и включване на подробни минимални изисквания за числеността на персонала за извънболнична и болнична помощ.
Разработването и приемането на стандарти по здравни грижи ще гарантира качеството, което пациентите очакват и лечебното заведение е длъжно да предостави, смятат от асоциацията.
В документа се подчертава, че БАПЗГ за пореден път предлага в медицинските стандарти да има ясни критерии за изчисляване на необходимия брой персонал – медицински специалисти по здравни грижи с придобита диплома по съответната специалност, изисквана от стандарта.
„Липсата на ясен регламент за упражняване на професиите от направление „Здравни грижи“ и липсата на конкретно разписани професионални дейности позволява на ръководителите на лечебните заведения да възлагат медицински дейности на лица без медицинско образование или с незавършено такова. От Проекта за Наредба не става ясно как контролните органи ще контролират нещо, което не е регламентирано“, пише в становището.
БАПЗГ предлага две основни стъпки в правилната, по думите им, посока – да се започне незабавно изработване на стандарти по здравни грижи като приложение към медицинските стандарти и броят на медицински специалисти по здравни грижи да се изчислява по Методика, изработена и приета от Асоциацията, приложима при медицински стандарти.
„БАПЗГ, като представител на съсловието на специалистите по здравни грижи, има потенциала, знанията и визията за стартиране на процес по промяна на статута на съсловието, ако МЗ има интерес да постави ясни правила за работа и формиране на работна заплата. Промените „на парче“ са пагубни за здравните грижи, за тези, които ги предоставят, и за тези, които се нуждаят от тях“, заявяват в заключение от БАПЗГ.

СРЕДСТВАТА ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ПО НОВ НАЧИН
Средствата за медиците на първа линия ще се изчисляват по нов начин. Това става ясно от променената Методика на НЗОК за определяне на размера на сумите, заплащани от Фонда за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка. Промените са съгласувани с БЛС, обясниха за Zdrave.net от фонда.
Основната промяна е свързана с факта, че средствата след юли ще се заплащат на база отработен 60% праг за отчетена за месеца дейност, а не 85%, както беше до момента. За юни този праг ще е 50%.
Промяна има и при изплащането на бонусите от 1000 лв. за медиците от извънболничната помощ, както и допълнителните 360 лв. за медицинските сестри, наети при личните лекари. От юли месец парите за ОПЛ и специалистите извън болниците ще се изчисляват на база коефициент, свързан с броя на заболелите от COVID-19 на месечна база. Колкото по-нисък е той на база болни спрямо 100 000 души население, толкова по-малко ще са и допълнителните средства за медиците. Така например при заболеваемост до 150 души на 100 000 население, той ще е 0,25, а при пик на епидемията и разпространение на заразата от над 600 на 100 000 коефициентът ще е 1.
Коефициент се определя и при месечните суми за изпълнителите на СИМП/медицински центрове или диагностично-консултативни центрове, които отговаряха за работа при неблагоприятни условия. До момента те взимаха по 30 000 лв. месечно, но след юли средствата за тях също ще се определят на база заболеваемост.
В частта, свързана със заплащането на работещите в лабораториите, се поставя лимит от брой специалисти, които може да се отчитат за заплащане, като те ще са в зависимост от броя извършени PCR тестове. Ако броят им е до 100, ще може да се отчита един човек от персонала, а ако извършените изследвания са над 1000, то допълнителни средства ще могат да получат до 10 души медицински и немедицински персонал.
Корекции в наредбата има и при заплащането на средствата за работещите в болниците. Допълнителните пари ще се дават спрямо реално отработени часове за месеца. Ако медиците са работили по време на пик на епидемията, тоест при над 600 на 100 000 болни, те ще получават 1200 лв. вместо 1000 лв.

У НАС СА ПОСТАВЕНИ ОБЩО 1 798 875 ДОЗИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19, ОТ КОИТО 7838 СА ПРИЛОЖЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ
98 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалите 24 часа. 27 от тях са установени с PCR, а 71 – с бързи антигенни тестове. Направените през последното денонощие тестове са общо 19 607. От тях 2974 са PCR, а 16 633 – антигенни. Това показва Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 3; Бургас – 7; Варна – 7; Велико Търново – 4; Видин – 1; Враца – 1; Добрич – 2; Кърджали – 1; Ловеч – 1; Монтана – 1; Пазарджик – 7; Перник – 1; Плевен – 1; Разград – 2; Русе – 1; Сливен – 2; София област – 2; София град – 51; Стара Загора – 1; Ямбол – 2.
Потвърдените случаи на новия коронавирус у нас към момента са общо 422 151. От тях активни са 8417. Излекувани са вече 395 609 лица, 228 от които – регистрирани през последните 24 часа.
С доказана коронавирусна инфекция в лечебни заведения за болнична помощ се намират общо 1134 пациенти. 123-ма от тях са настанени в интензивни отделения или клиники.
Към момента у нас са поставени общо 1 798 875 дози от ваксините срещу COVID-19, от които 7 838 са приложени през изминалото денонощие.
Според Националната информационна система при 13 446 лица-медицински служители у нас е констатиран новият коронавирус, като през последното денонощие не са регистрирани нови случаи.
Починалите лица, при които е била потвърдена коронавирусна инфекция, са 18 125. Новите случаи, регистрирани през изминалите 24 часа, са 41.

ОЩЕ ШЕСТ ОБЛАСТИ У НАС СА В ЗЕЛЕНАТА ЗОНА ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУСА
В зелената зона по разпространение на коронавируса за последната седмица са преминали още шест области в България.
Така в 24 от 28-те области броят на заразените е под 20 на 100 000 население. В жълтата зона, която означава между 20 и 60 заразени на 100 хиляди население, са останали само София и още три области – Софийска, Видинска и Кюстендилска. Това показва седмичният анализ на Националния център по заразни и паразитни болести.
През последното денонощие процентът положителни тестове отново е под 1 на сто.

ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ COVID-19 СЛУЖИТЕЛИ МОГАТ ДА НЕ НОСЯТ МАСКА ЗА ЛИЦЕ НА РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА
За работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19, може да се допусне изключение от изискването за носене на маска за лице на работните си места. Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица – собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. Това разпорежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, издадена днес, 6 юли, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Заповедта влиза в сила от утре, 7 юли.

Министър Кацаров: С ИЗМЕНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ПОВЕЧЕ ХОРА ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ПОЖИЗНЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ТЕЛК
С изменение в Наредбата за медицинската експертиза повече хора ще могат да получат пожизнено решение за ТЕЛК. Това обяви министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров след извънредно заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, информираха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
„Хората с дефинитивни и необратими увреждания ще могат да бъдат освидетелствани пожизнено. Разширяваме кръга от заболявания, за да не се налага хората с различни дефинитивни и необратими увреждания да се явяват пред ТЕЛК на всеки три години. Слагаме край на един проблем, който се обсъжда от 10-15 години. Надявам се утре проектът на наредбата да бъде внесен в Министерския съвет“, посочи здравният министър.
Той даде пример с хората с онкологични заболявания, които след петата година от заболяването получават 50% ТЕЛК, но периодично се явяват пред ТЕЛК за преосвидетелстване. Сега те вече ще получават пожизнен ТЕЛК. „Всеки човек, получил пожизнено решение, който има друго заболяване освен дефинитивното, ще може да поиска преосвидетелстване“, каза още д-р Кацаров.
„Тази промяна ще реши проблема на хората с дефинитивни и необратими увреждания, но това не е дефинитивно и необратимо решение на проблемите на медицинската експертиза. Необходим е изцяло нов подход: сериозна реформа чрез изменение в закона, действащ парламент, както и воля от страна на хората, които управляват здравната, осигурителната и пенсионната система“, уточни още министърът на здравеопазването.

Проф. д-р Мира Кожухарова: МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СМЯТА ДА ЗАЛОЖИ НА ПО-РАЦИОНАЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Публични обекти и пространства ще се затварят само в крайна нужда. Много големи обекти ще бъдат затваряни при повече от 9 хиляди души в болнични заведения. Това обясни пред БНР епидемиологът и съветник на здравния министър проф. д-р Мира Кожухарова.
Тя коментира плана на Министерството на здравеопазването за действие при нова вълна от COVID-19, който трябваше да бъде представен днес пред медиите, но впоследствие събитието бе отложено.
Целта на настоящия ръководен екип в МЗ според проф. Мира Кожухарова е да няма повече елементи на изненада, а нещата да бъдат предварително планирани, за разлика от миналото лято.
Планът предвижда няколко нива на развитие на епидемиологичната обстановка, поясни тя. В него е разписано какви мерки ще се предприемат при под 100 положителни проби на 100 хиляди население, при 100-200 на 100 хиляди, между 200 и 500 на 100 хиляди изследвани, над 500 положителни на 100 000 тествани. Ще бъдат включени и други критерии. Ако широко се разпространи нов вариант на вируса, към стандартните мерки може да се добавят и други, поясни специалистът.
Ограничителните мерки ще се налагат при усложняване на обстановката. „Но не от типа на това затваряме градове, улици, махали и т.н. Министерството на здравеопазването смята да заложи по-скоро на по-рационални противоепидемични мерки“, каза още тя.

Проф. Красимир Гигов: АКО УСПЕЕМ ДА СЪБУДИМ ОТНОВО ВАКСИНАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА, НЯМА ДА СЕ СТИГНЕ ДО БРАКУВАНЕ НА ВАКСИНИ
Ако успеем да събудим отново ваксинационния процес в страната, няма да се стигне до бракуване на ваксини. Това обясни в интервю пред БНР проф. Красимир Гигов от Националния обществен съвет по ваксинации, бивш шеф на Ваксинационния щаб.
“При положение, че има много страни, които се нуждаят от ваксини, да се унищожават ваксини – при това ние имаме свободен достъп до която искаме и когато поискаме, недопустимо е да допускаме изхвърляне на ваксини”, подчерта той и добави, че в момента има “затишие пред буря”, защото хората са се успокоили и не се имунизират срещу COVID-19.
“Създадена е една много добре смазана машина – от доставки до приемане, съхраняване и снабдяване на здравни институции – а няма желаещи да се ваксинират. Трябва да променим съзнанието на хората, като авторитетни и популярни водачи, също и духовни водачи – ги увлекат със себе си и препоръчват ваксинации”.
По думите на проф. Гигов от Българската православна църква, от мюсюлманското вероизповедание и от всички религиозни общности са поканени и са се включили в процеса, координиран от обществения съвет по ваксинации.
Бившият шеф на Ваксинационния щаб подчерта, че изборът е персонален и никой не може да бъде принуждаван да се ваксинира или да бъде санкциониран, ако откаже.

Проф. д-р Пенка Петрова: НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА КАЖЕ КОЛКО ТРАЕ ИМУНИТЕТЪТ СЛЕД ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19
Никой не може да каже колко трае имунитетът след ваксиниране срещу COVID-19, защото се намираме в периода на постфазовите проучвания на ваксините. Това каза за Радио Варна проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към БАН. Тъй като непрекъснато се появяват нови мутации, е възможно точно заради тях, да се наложи поставянето на трета игла в случаите, когато сред населението има разпространен нов щам.
Проф. Петрова е категорична, че сегашните ваксини имат много висока ефективност срещу всички щамове, дори и срещу щама „Делта“. Като условието те да са по-ефективни е поставени две дози от ваксината. Не става въпрос, обаче, за обещание човек изобщо да не се зарази, а да преболедува леко заболяването.
Счита се, че ваксините са ефективни поне година или до две години след поставянето, но значение за това имат новите щамове на коронавируса, каза още проф. Петрова.
На този етап повторно ваксиниране на вече ваксинирани хора не е задължително, но ако вариант „Делта“ завладее и нашата страна, тогава ще бъде препоръчително.
На помощ идват и новите ваксини, които вече се регистрират и в ЕС вече се разглеждат няколко нови ваксини. Една от тях е ваксината на „Новавакс“, което е комбинирана срещу коронавирус и сезонния грип. По думите на проф. Пенка Петрова тя ще бъде регистрирана в най-скоро време.
„Ако човек се ваксинира през месеците юни, юли и август тази година, то той е защитен за предстоящия зимен сезон“, каза още Петрова.
Наличието на антитела не е показателно за придобития имунитет, обясни тя, като посочи, че след поставянето на ваксина човек има имунитет независимо от нивото на антитела в организма.
Не бива да приемаме ваксината срещу коронавируса като противогрипната ваксина, която е необходимо да се поставя в началото на всеки зимен сезон, каза още проф. Петрова и прогнозира, че ще имаме спокойно лято, което трябва да се използва, за да се ваксинираме.

КОНСОРЦИУМЪТ „ДЕТСКО ЗДРАВЕ” ПРЕДСТАВИ ДВА ПРОЕКТА ЗА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА
Консорциумът ДЗЗД „Детско здраве” с участието на Главболгарстрой (ГБС), който има договор за строеж на национална детска болница, представи за обществено обсъждане два проекта.
И двата предвиждат да бъдат ползвани основите на старата сграда, а етажите нагоре ще бъдат съборени, информира БНР. Проектите ще се вместят в ограничението за височина до 20 метра.
„Имаме два разработени проекта за сградa за детска болница, които да се впишат в контура 20 метра“, заяви ръководителят на проекта за детска болница инж. Петър Стойчев, цитиран от „Фокус“. Той поясни, че двата варианта използват основата на старата сграда, а нагоре сградата ще бъде премахната и реконструирана. “Ние предлагаме вариантите, а ответните страни трябва да ги припознаят и да кажат”, подчерта още инж. Стойчев.
„Ако ни се даде възможност да изградим детската болница, хората ще могат да водят децата си в съвременно и модерно лечебно заведение“, заяви от своя страна инж. Николай Дончев от Консорциума.

ОБУЧАВАТ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНИ ПРОБЛЕМИ
Днес се проведе първият от серия семинари за здравни медиатори, посветени на най-често срещаните кардиологични проблеми и съвременните начини на лечение, информира Zdrave.net..
Д-р Красимир Джинсов, кардиолог и електрофизиолог към отделението по инвазивна кардиология на УМБАЛ “Св. Георги”, изнесе онлайн лекция пред 15 здравни медиатори от Пловдив и Стара Загора. Обучението е част от пилотен проект на български кардиолози и Националната мрежа на здравните медиатори и предстои да се разгърне за работещите с ромската общност и в други части на страната.
В резултат на пандемията от COVID-19 поставянето на диагноза и лечението на много обществено значими болести се забави. Същевременно лекарите наблюдават и недостатъчната информираност на гражданите относно съвременните възможности в кардиологията. Липсата на информация възпрепятства свободния избор на лечение и води до забавяне в търсенето на медицинска помощ, което при сърдечносъдовите заболявания може да има неприятни последици и дори фатален край. Фокусът на обученията пада върху здравните медиатори, тъй като те работят с една от уязвимите групи – ромската.
Д-р Джинсов представи пред здравните медиатори един от най-съвременните начини за справяне с предсърдното мъждене (най-често срещаната аритмия, чиито основни симптоми са сърцебиене, прескачания, слабост, безсилие, дискомфорт в гърдите). „Криоаблацията е метод, който лекува чрез замразяване на сърдечната тъкан и се отличава с висока ефективност и безопасност за пациента. Той е изключително подходящ за болни с предсърдно мъждене. За съжаление консумативът за процедурата е много скъп, а НЗОК поема само част от цената, останалото се доплаща от пациентите и не всеки може да си го позволи“, обясни доктор Джинсов.