НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (05.06.2019)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРЕДЛАГА ФОРМУЛА ЗА ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ В БОЛНИЦИТЕ

Министерството на здравеопазването предлага формула за основни заплати в болниците. Препоръчителните съотношения между възнаграждения за лекар, специалист по здравни грижи и санитар са 1.7 : 1.3 : 1, предвижда проектът на Методика за разходите за персонал в лечебните заведения, информира Clinica. bg. Социални партньори обаче имат известно несъгласие по предложените параметри и затова предстои ново обсъждане.
Основният проблем е, че тези съотношения не гарантират, че сумите за възнаграждения заложени в КТД, ще се изплащат във всяка една болница, коментира пред Clinica.bg. Соня Върбанова, представител на KT “Подкрепа”. Основната работна заплата във всяка болница се определя през вътрешни правила, предвижда методиката. Ако в отделните съотношения за база се вземе минималната работна заплата(МРЗ) от 560, то се оказва че възнагражденията на сестрите ще са 728 лв., а за лекар – 952 лв., което не достига заложените от КТД суми съответно от 950 лв. и 1150 лв., показват изчисленията на социалните партньори.
Естествено, в някои болници базата за изчисление може да е по-висока от МРЗ и така възнагражденията дори да надхвърлят сумите в КТД. Опасенията на синдикатите обаче са, че в лечебните заведения с по-нестабилно финансово състояние, базата може да бъде 560 лв. и това не гарантира достойни възнаграждения за медиците.
Очаква се синдикати и работодатели да изпратят своите предложения за редакции на представените съотношения до края на седмицата, а през следващата да имат нова среща със здравно министерство. Методиката предвижда и ограничение на разходите за допълнителни възнаграждения в болниците, в които влизат и ДМС. Средствата за тях не трябва да надвишават 50% от общите разходи за персонал. Проектът предлага още минимум 50% от всички приходи да се разпределят за възнаграждения.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ФОРМУЛАТА ЗА ТЕЛК
Правителството одобри на днешното си заседание формулата, по която ще се изчислява намалената работоспособност, вида и степен на увреждане и обективното здравословно състояние на лицата, при които са налице две или повече увреждания, като най-малко две от тях са трайно намалена работоспособност – 50% или над 50%, информира Zdrave.net като се позовава на съобщение на пресцентъра на Министерския съвет.
Промяната е резултат от направен от министерството на здравеопазването анализ, според който в действащата до момента наредба има определени неща, които работят срещу хората с увреждания, включително – и срещу децата с увреждания, а крайната оценка на увреждането не отговаря на реалното здравословно състояние. Наредбата в досегашния си вид не дава и необходимите права на хората, съответстващи на здравословното им състояние. Друг проблем, който се решава с промяната, е липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания. В момента те се представят описателно, без да се вписва кодът за конкретното заболяване съгласно Международната класификация на болестите (МКБ) – 10 ревизия.
От Министерски съвет уточняват, че с цел гарантиране правата на хората с увреждания, попадащи в групата на освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3.08.2018 г. до влизането в сила на това постановление, се регламентира тяхното право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, извън случаите по чл. 56 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, като е определен едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

МС ПРИЕ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Правителството прие Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г., която предлага мерки, насочени към основните сектори, които причиняват замърсяване с фини прахови частици. Програмата е разработена въз основа на сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух, информира Redmedia.bg.
Бюджетът на Националната програма е 700 млн. лева. Ще бъдат подпомогнати общините в прилагането на мерки за постигане на устойчиво съответствие по показател фини прахови частици. Документът не води до изземване от страна на държавата на компетенции и задължения на местните власти за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, а предлага прилагането на политики и мерки на национално ниво, които общинските власти не са в състояние да приложат самостоятелно.
Анализът в програмата потвърждава идентифицираните в общинските програми основни източници на замърсяване с фини прахови частици – битовото отопление и транспорта (в големите градове). В тази връзка мерките, които се предлагат, са насочени към двата сектора и най-вече към промяна на начина за битово отопление.

НОВИТЕ ЦЕНИ НА НАЙ-НЕДОФИНАНСИРАНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 1 ЮНИ
Новите цени на най-недофинансираните клинични пътеки влизат в сила от 1 юни 2019 г., с изключение на пътеките, които досега са били общи за деца и възрастни. Тъй като те ще бъдат разделени и трябва да се създадат нови кодове, за да бъдат отчетени в системата на Здравната каса, те ще влязат в сила от 1 юли т. г. Това каза пред Zdrave.net председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.
По отношение на предложенията, направени от НЗОК за анекса към НРД 2018, той подчерта, че в едни преговори трябва да се правят взаимни отстъпки, но хубавото е, че в по-голямата си част Надзора на НЗОК е приел предложенията на Лекарския съюз.
„Това, по което се различава предложението на Надзорния съвет от нашето е, че няколко от пътеките за възрастни, както и пулмологичните пътеки, за които ние предлагахме да се увеличат с 20%, са увеличени с 10%. Не е подкрепено и предложението на БЛС за възстановяване на цената на ПЕТ-скенера. Ако трябва да обобщим обаче виждаме, че имаме увеличение на всички детски пътеки с не по-малко от 20%, като някои са и с 30%“, обясни д-р Маджаров. „Ако успеем да подпишем Анекса в този вариант, в който е представен за обсъждане ще дадем добър тласък и глътка въздух точно на тези болници, които имаха най-големи проблеми от началото на годината. Свикали сме УС на БЛС на 13 юни и смятам, че можем да подпишем Анекса още същия ден“, допълни още той.
По отношение на увеличените цени за дейности по Наредба 3, д-р Маджаров уточни, че това са действията, които са от компетенцията на министъра на здравеопазването по отношение на отпуснатите допълнително от правителството 50 млн. лв. „Те няма как да бъдат насочени към лечебните заведения по друг начин, освен през тази наредба и увеличаване на цените за дейности, които не са включени в пакета на НЗОК. Анализът показа, че там беше големият проблем.”, коментира още председателят на БЛС. “По този начин се осигуряват два отделни механизма за финансиране на завишаване на средствата за лечебните заведения – единият през Наредба 3 и другият през клиничните пътеки”, допълни още той.
Д-р Маджаров коментира и методиката за определяне на заплатите в лечебните заведения, направена от министър Ананиев, която предстои да бъде представена на обществото.
„Това, което прави впечатление в методиката е, че се въвежда правилото фонд работна заплата да е процент от всички постъпления на лечебното заведение, а не само от тези по клинични пътеки. Предлага се да не може да се дава за заплати по-малко от 50% от всички приходи на лечебните заведения. Трябва обаче да е ясно, че ако едно лечебно заведение е твърде зле финансово, трудно ще се справя“, каза д-р Иван Маджаров.

Д-р Даниела Дариткова: ИДЕЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС ВЪРХУ ЛЕКАРСТВАТА ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ОБСЪДИ
В Комисията по здравеопазване сме обсъждали многократно предложения за намаление на ДДС ставката за лекарствата и в тези експертни дебати е ставало ясно, че крайната цена на лекарствата в никакъв случай няма да се намали със същия процент, с който се намалява ДДС, тоест потребителят няма да бъде облекчен от тази гледна точка. Това каза вчера пред БНТ председателят на комисията в парламента д-р Даниела Дариткова по повод предложението на ДПС да бъде намален данъка за медикаментите на 7%. Тя обаче подчерта, че може много внимателно да се обсъди идеята дали да не се пристъпи първо към намаление ДДС на лекарствата, които се заплащат от НЗОК, за да може този приход да се върне в Касата и по този начин да стане възможно да се поемат повече лекарства от фонда.
„Смятам, че наистина трябва да се направи сериозен дебат преди да се пристъпи към съответните законодателни решения. Защото една идея може да бъде преценена като популистка, или прагматична в интерес на гражданите, в зависимост от това по какъв начин ще бъде дефинирана и мотивирана“, коментира д-р Дариткова.