НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (04.06.2019)

СИСТЕМНО НАРАСТВАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ, ПОИСАХА ОТ БАПЗГ

Да се планират мерки за системно нарастване на доходите на работещите в детски ясли професионалисти по здравни грижи. Това е един от приоритетите, около които се обединиха участниците в Национална кръгла маса „Усъвършенстване на грижите за здравето и развитието на децата в детските ясли”, която се състоя вчера. Форумът беше организиран от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), а в него участие взеха директори на детски ясли и професионалисти по здравни грижи от цялата страна, информира Zdrave.net.
Председателят на Националния съвет по качество на БАЗПГ Петя Недкова представи Квалификационната рамка за продължаващо обучение на Асоциацията и възможностите за набиране на необходимите кредитни точки за преминаване към по-високо професионално ниво. Тя напомни, че при сключен Колективен трудов договор между синдикатите и съответната община, здравните специалисти ще могат да получат по-висока стартова заплата и по 20 лева за всеки сертификат за ново квалификационно ниво. Недкова изтъкна и факта, че БАПЗГ има сключени договори с в всички медицинските университети и други учебни структури у нас, както и университетски болници, които предлагат курсове за продължаващо обучение, кредитирани по Единната кредитна система на БАПЗГ.
При откриването на форума поздравителен адрес от името на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев поднесе д-р Ивиан Бенишев – директор на Дирекция “Медицински дейности” в МЗ.
“Със съзнанието, че инвестицията в детското здраве е инвестиция в бъдещето на всяка нация, правителството на Република България работи приоритетно, за да осигури на българските деца най-благоприятната среда за тяхното развитие. Сред основните дългосрочни стратегически цели на Министерството на здравеопазването е гарантирането на качествени и навременни медицински грижи за най-малките граждани на страната ни”, се казва в поздравителния адрес на министър Ананиев.
В него се отбелязва още, че в Закона за здравето отделен раздел урежда механизмите за здравна закрила на децата и създаването на условия за гарантиране на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли се посочват като един от основните инструменти в тази посока.
В поздравлението се изтъква, че екипът на МЗ работи за осигуряването на по-ефективно майчино, детско и училищно здравеопазване в изпълнение на националната здравна стратегия 2020 и План за действие към нея. Припомнят се и възможностите за специализация на медицински сестри, акушерки и фелдшери по специалности, които имат отношение към здравето на децата – “Педиатрични здравни грижи”, “Първични здравни грижи” и “Обществено здравеопазване”.
Останалите основни приоритети, по които участниците в кръглата маса бяха категорични, че трябва да се работи са утвърждаване и развитие на статута на детските ясли, НЦОЗА да направи анализ на актуалното състояние на детските ясли, работна група с представители от БАПЗГ, НЦОЗА, директори на детски ясли и други заинтересовани страни да изготви проект за актуализиране на Наредбата за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и да се реализират мерки за усъвършенстване на взаимодействието с родителите.

МИНИСТЪР АНАНИЕВ ПРЕДСТАВИ ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В БОЛНИЦИТЕ
Днес, 4 юни, в рамките на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в „Здравеопазването“ министър Кирил Ананиев представи пред представителите на синдикатите и работодателите проекта на Методиката за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, съобщиха от пресцентъра на МЗ. Акцент в него е минимум 50% от приходите от дейности, финансирани от НЗОК и МЗ, както и приходи от потребителски такси, наеми и други услуги, да се разпределят за възнаграждения за работещите в лечебните заведения.
След като са обезпечени приоритетните разходи за персонал и са изпълнени условията на Стандарта за финансова дейност, болниците ще могат да изплащат допълнителни възнаграждения за извършени дейности и постигнати резултати. Допълнителните възнаграждения ще бъдат определяни според индивидуалния принос на работещите за постигнатите резултати от дейността. Предложението на МЗ е средствата за допълнителни възнаграждения да не могат да превишават 50% от общите разходи за персонал.
С Методиката се цели да бъдат гарантирани справедливи, обективни и прозрачни процедури при определяне на индивидуалните работни заплати, както и да не бъдат допускани форми на дискриминация или неравностойно третиране на персонала при определяне размера на възнагражденията. След като са обезпечени приоритетните разходи за персонал и са изпълнени условията на Стандарта за финансова дейност, болниците ще могат да изплащат допълнителни възнаграждения за извършени дейности и постигнати резултати. Допълнителните възнаграждения ще бъдат определяни според индивидуалния принос на работещите за постигнатите резултати от дейността. Предложението на МЗ е средствата за допълнителни възнаграждения да не могат да превишават 50% от общите разходи за персонал. Това стана ясно още от думите на здравния министър.
„Предлагаме лечебните заведения за болнична помощ да определят размера и структурата на разходите за персонал чрез вътрешни правила, които да са съобразени с настоящата Методика и със спецификата, организационната структура и дейността на всяка конкретна болница. Всяка болница ще съгласува вътрешните си правила с представените на ниво лечебно заведение синдикални организации“, посочи здравният министър. Той уточни, че вътрешните правила ще се утвърждават от директора или управителя на лечебното заведение и ще бъдат синхронизирани със Стандарта за финансова дейност, който прилагат държавните и общински болници.
Социалните партньори поеха ангажимент до края на настоящата седмица да изпратят становищата си по Методиката, както и да дадат предложение относно определянето на препоръчително съотношение между основните работни заплати за лекар, специалист по здравни грижи и санитар, което съотношение да залегне в окончателните текстове на Методиката.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА ЗДРАВНАТА КАСА ОБМИСЛЯ ДА ИЗПЛАТИ РАЗСРОЧЕНО НАДЛИМИТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Надзорния съвет на НЗОК обмисля да изплати надлимитната дейност на лечебните заведения на разсрочено плащане. Причина е в заведените дела от лечебните заведения срещу Касата, които заедно с лихвите увеличават сумата, която трябва да им бъде изплатена. Това става ясно от стенограмата от заседанието на Надзора от 8 май тази година, публикувана на сайта на Здравната каса, информира Zdrave.net
Общата стойност на извършената, но неизплатена от НЗОК медицинска дейност за 2015, 2016 и 2017 г. е 153 млн. лв. В момента повечето болници съдят Здравната каса, като съдилищата масово приемат, че НЗОК трябва да плати реално оказаните медицински услуги. В процеса на делата между двете инстанции обаче сумата нараства, защото в нея се включват и лихвите.
“Изплащането на надлимитната дейност на болниците ще бъде сериозна крачка напред. Това би дало възможност на мениджърите на болниците да повишат заплатите и би гарантирало пред кредиторите платежоспособността на лечебните заведения “, заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. Той припомни, че съсловната организация многократно е настоявала да се изплати надлимитната дейност на болниците.

ЛИПСВА ЛЕКАРСТВО ЗА ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ТУМОР
От седмици в болничните аптеки липсва лекарство за пациенти с мозъчен тумор, съобщи пред “Хоризонт” на БНР д-р Румен Лазаров, началник на Отделението по лъчетерапия и радиохирургия в болница “Токуда” и член на Съвета по лъчелечение към Министерство на здравеопазването. От Асоциацията за развитие на паралелната търговия потвърдиха, че имат над 10 сигнала за липсващия медикамент. Липсващото лекарство е за един от най-честите видове мозъчен тумор, обясни лъчетерапевтът д-р Румен Лазаров: “Прилага се като едновременно лъчетерапия и химиотерапия през времето на процедурите, след което се продължава като поддържащо лечение в рамките на 6 месеца”.
Липсата на медикамента ще е проблем за пациентите, защото и заместителите не се внасят. Министерството на здравеопазването и Националният съвет по цени и реимбурсиране извършват проверка защо няма внос на медикамента.

158 ЛЕКАРСТВА СА ИЗТЕГЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ПРЕЗ 2018 Г.
158 лекарства са изтеглени от българския пазар през 2018 година по данни на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. За 2014-2017 г. броят на дерегистраните продукти е 1512, сочи годишният доклад Изпълнителната агенция по лекарствата. В документа на ИАЛ се посочва още, че само за 2017 година са били изтеглени 327 лекарства, без нито едно от тях да има проблем с лекарствената безопасност, информира Zdrave.net.
450 лекарства са търсени за една година на онлайн платформата за сигнализиране на недостиг от пациенти, която бе създадена и се поддържа от неправителствения сектор. През последните две седмици сигналите зачестиха поради нарушена ритмичност на вноса и изчерпване на наличностите от лекарства, които са в процес на спиране на продажбите в България. Активно се търсят и продукти, които са със заличени досиета през последните години у нас, Много от лекарства, за които са получени сигнали, че са с проблемен внос, имат алтернативи. Но по отношение на изтегляните лекарства от нашия пазар, единствена възможност за пациентите остава да търсят индивидуални решения с помощта свои близки или чрез пътуване зад граница, съобщиха от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства във връзка с годишното отчитане на резултатите от работата на платформата.
При 62% от случаите причините за недостиг на лекарства са свързани с временно или трайно преустановен внос на лекарства. 20% от всички сигнали са поради напускане на пазара и дерегистриране на лекарствени продукти, показват данните от платформата.

РЕКТОРЪТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРИ УНИВЕРСИТЕТА ЗАД ГРАНИЦА
Ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков подписа меморандуми за сътрудничество с чуждестранни университети, информира Zdrave.net като се позова на съобщение на учебното заведение. Подписан е меморандум с Абделатиф Мирауи, президент на Университета Кади Аяд, Маракеш, Кралство Мароко. Споразумението предвижда механизъм за бъдещо сътрудничество в сферата на образованието и научните изследвания. Меморандум за академично и научно сътрудничество с Белоруски държавен медицински университет и Медицински университет е сключен от ректорите на двете образователни институции – проф. Виктор Златков и проф. Сикорски. Подписано е и споразумение за сътрудничество с ректора на Университета Гоце Делчев, гр. Щип, Северна Македония проф. д-р Блажо Боев за обмен и участие в научната и образователната дейност

ЕКИП ОТ МБАЛ-ПАЗАРДЖИК СПАСИ ЖИВОТА НА РОДИЛКА И НЕЙНОТО БЕБЕ
Екип от МБАЛ – Пазарджик спаси 29-годишна родилка, развила заболяване, което се явява веднъж на 30 хиляди раждания. Бебето също е спасено, съобщи БНР.
Вследствие на амнеатичната емболия младата жена изпаднала в клинична смърт, тъй като е получила срив на жизнените си показатели. Въпреки състоянието ѝ лекарите са спасили плода операционно, след което веднага са се заели и със спасяването на майката. Два дни са продължили животоспасяващите интервенции. В момента и майката и бебето се възстановяват. Според лекарите, цяло чудо е да спасиш новородено в такава ситуация, тъй като на практика плода остава без кислород и е трябвало да се действа максимално бързо. В световен мащаб смърт при такива усложнения достига 80 процента. До дни майката и бебето ще бъдат изписани.