НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (03.02.2022)

ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР СЪЗДАДЕ РАБОТНА ГРУПА, КОЙТО ЩЕ НАПРАВИ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВАЩИЯ МОМЕНТА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА
Здравният министър създаде работна група, която в спешен порядък ще извърши преглед на действащия към момента медицински стандарт по специалност „Спешна медицина“, с цел ефективното изпълнение на дейностите по оказване на спешна медицинска помощ. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Към настоящия момент изискванията за дейността и структурите, които оказват спешна медицинска помощ, са определени в Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ и са задължителни.
Съгласно стандарта, организацията на дейността на спешните отделения се определя с медицинския стандарт, с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на спешното отделение и с вътрешните правила за взаимодействие на останалите отделения в болницата (структурите от така наречения Спешен болничен комплекс) при обслужване на спешно болен пациент. Ръководителите на болниците, в които е разкрито спешно отделение, създават необходимата организация, ръководят, контролират и носят отговорност за осигуряването на диагностично-лечебната и консултативната дейност в отделението.
Съгласно изискванията на стандарта, спешното отделение трябва да има обща зона на регистрация/триаж. В тази зона се осигуряват обстановка и условия за кратка входяща триажна оценка на пациента. Триажната зона има директен достъп до зоната за ресусцитация (шокова зала) и да бъде подсигурена с апаратура и екипировка за начална оценка и базална поддръжка (BLS) и наблюдение на жизнените функции, уточняват от МЗ.
Стандартът съдържа алгоритъм за прием на спешен пациент – в него е определено, че всички пациенти, попаднали на територията на спешно отделение, подлежат на медицински триаж и се категоризират по приетите триажни скали в зависимост от тяхното състояние като „критичен спешен пациент“, „нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент“ или „минимална спешност – стабилен пациент“. Триажната категория на спешния пациент се определя на базата на основно оплакване, въз основа на наличието, вида и степента на тежест на определени физиологични прояви (ниво на съзнание, хемодинамика, дишане, телесна температура, остра болка, кървене).
Съгласно стандарта, медицинският триаж в определената за тази дейност зона се извършва от минимум един член на спешния екип (лекар, специалист по здравни грижи, лекарски асистент или професионален специалист) със специална подготовка и обучение за тази дейност. Триажната оценка трябва да се извърши до 5 минути от посещението в спешното отделение и включва отчитане за определени витални белези (дишане, пулс, телесна температура, артериално налягане), и определяне на предварителна диагноза или основно оплакване, въз основа на които се определя триажната категория.
Съгласно триажната скала, определена в стандарта, критичен спешен пациент (Код Червено А1) е пациент с животозастрашаващи симптоми вследствие заболяване или увреждане с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни интервенции за предотвратяване на по-нататъшна нестабилност на дихателната функция, циркулацията и/или неврологичната функция. Тези пациенти се насочват незабавно (до 1 минута) към зала за ресусцитация (шокова зала).
Нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент (код Жълто В2) е пациент с потенциална опасност за живота, налице са признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане, които могат да прогресират по тежест и да доведат до усложнения с висока вероятност от настъпване на тежки последствия за жизненоважните функции, ако лечението не се приложи бързо. Тези пациенти трябва да бъдат настанени и обслужени от спешния екип в определената за целта зона за преглед/спешна терапия до 30 минути от момента на определяне на триажната категория.
Стабилен пациент (код Зелено С3) е пациент с признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане с нисък потенциал за прогрес към по-тежко състояние, тежки последствия или усложнения. Тези пациенти трябва да бъдат настанени и обслужени от спешния екип в определената за целта зона за консултации/пациенти с минимални увреди за бързо проследяване – fast track, до 120 минути от определяне на триажната категория.
Всяко спешно отделение трябва да поддържа и осигурява на видно място разписани алгоритми за поведение при най-често срещаните критични спешни състояния.
Регистрацията на постъпващите в СО лица се организира на принципа на приемно-регистрационно гише, като с оглед на факта, че водещо е спешното състояние на пациента, стандартът определя, че регистрационното интервю се провежда единствено след извършване на медицински триаж, т.е. след като е оценено неговото състояние. Стандартът изрично определя, че след извършването на медицински триаж се пристъпва към запис на пациентните данни с регистрация за прием в спешното отделение. С оглед на това, данните за регистрация на пациента могат да се събират от пациентите или придружителите навсякъде на територията на спешното отделение, паралелно с неговото обслужване – на място в стандартните клинико-терапевтични зони или на регистрационното гише за оформяне на детайлите по приема на спешния пациент.
Компетентният орган за контрол върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Проверки за съответствие с изискванията на медицинските стандарти извършват и регионалните здравни инспекции.

СПЕЦИАЛИСТИ КОМЕНТИРАХА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СПЕШНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЕНИ
„Трябва да попитаме каква е организацията в това Спешно отделение. Това не зависи от медицинската сестра, а от ръководителя на лечебното заведение. Естествено, че медикът, който е там, трябва да носи своята отговорност и да реагира спрямо ситуацията, но той дали е обучен за това?“ Това попита председателят на БАПЗГ Милка Василева пред bTV по повод починалата 44-годишна жена след като 40 минути е чакала да бъде приета в Спешното отделение на МБАЛ-Враца, информира Zdrave.net.
„Не е необходимо да се правят толкова генерални заключения от тази толкова тежка трагедия. Проблемите в здравеопазването са много, но има и добри страни, за които никой не говори. Да, ситуацията е такава, че в момента обсъждаме неприятностите, които съществуват в системата, но искам да бъда малко по-конкретна. Всички са си насочили вниманието към колежката, която има три месеца стаж. Действително тя не демонстрира качествата, които трябва да има един спешен медик, но тя е назначена на регистратура и изпълнява задълженията си по протокол. Донякъде са прави хората, че не е изразила съпричастност, но тя е помогнала тази жена да бъда настанена на инвалидния стол и да бъде въведена в сградата“, каза още Василева и добави, че е възмутена от снимания клип, защото в него има формулирана лъжа. „Колежката не си бърка кафето, а прави тест“, каза Милка Василева.
Според бившия директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ д-р Спас Спасков обикновено организацията в случай на пациент в толкова тежко състояние изисква той да бъде приет директно в противошокова зала, заобикаляйки редовния път на регистрирането на пациентите. „Като пример ще дам Детската противокошокова зала в „Пирогов“, към която има и директен вход. Само 4% от пациентите бяха докарвани с линейки. Този път не е път за линейка, а за пациент“, каза той.
По думите на д-р Спасков проблемът на малките болници е, че поради липса на достатъчно пациенти, те не разполагат със санитари и парамедици и затова понякога се възлагат такъв тип дейности на различни звена, което пък води до пропуски в работата.
Според председателя на Асоциацията за закрила на пациентите Пламен Таушанов има много случаи, в които хората се оплакват от спешната помощ. „Много хора умират от лекарски грешки, голяма част от които са в спешното. Там е и най-голямата агресия. 300-400 случаи има годишно на агресия там. Това нещо може да бъде преодоляно, ако излезе медик и попита пациента какво става. Самите спешни отделения не са окомплектовани“, посочи той.
По думите на Таушанов според Медицинския стандарт за Спешна помощ в определената зона трябва да има минимум един член на спешния екип, независимо дали е специалист по здравни грижи, лекарски асистент или лекар, със специална подготовка и обучение, който до 5 минути от влизането на пациента в сградата трябва да извърши триажна оценка. „Тук пациентът изобщо не отива в триаж и това не е проблем на медицинската сестра, а на лечебното заведение“, каза още Таушанов.

797 ДУШИ С КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ СА ПРИЕТИ ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 2 ФЕВРУАРИ
9 152 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за последните 24 часа, 5 058 от които са установени с PCR, а 4 094 – с бързи антигенни тестове. 75,45% от новите случаи, потвърдени през изминалото денонощие, са на лица, които не са ваксинирани, показва Единният информационен портал за мерките срещу COVID-19.
През последното денонощие са направени общо 35 040 теста – 12 242 от тях са PCR, а 22 798 – антигенни. Това сочат данните на Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 258; Бургас – 771; Варна – 836; Велико Търново – 186; Видин – 70; Враца – 234; Габрово – 131; Добрич – 196; Кърджали – 105; Кюстендил – 143; Ловеч – 185; Монтана – 153; Пазарджик – 418; Перник – 143; Плевен – 293; Пловдив – 956; Разград – 63; Русе – 169; Силистра – 106; Сливен – 254; Смолян – 122; София област – 347; София град – 1 907; Стара Загора – 510; Търговище – 75; Хасково – 244; Шумен – 137; Ямбол – 140.
Доказаните у нас случаи на новия коронавирус към момента са общо 972 260, от тях 255 422 са активни. 683 346 са излекуваните лица, 4 578 от тях са регистрирани през изминалите 24 часа.
Общият брой на пациентите с потвърдена коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, е 5 917 – от тях 565 се намират в интензивни структури. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 797, от които 84,57% не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.
Общо 4 182 208 са поставените у нас дози от ваксините срещу COVID-19 към момента,
8 570 от тях са приложени през изминалото денонощие.
Според Националната информационна система медицинските служители, при които е потвърден новият коронавирус у нас, са общо 21 031. Нови 190 случая са регистрирани през последните 24 часа: от тях 39 са установени при лекари, 53 – при медицински сестри, 48 – при санитари, 5 – при фелдшери и 45 – при друг медицински персонал.
33 492 са починалите лица, при които е била констатирана коронавирусната инфекция. 87 нови случая са регистрирани през последното денонощие. 86,21% от починалите лица не са били ваксинирани.

EКИП НА СТОЛИЧНАТА РЗИ НАПРАВИ ПРОВЕРКА НА СПАЗВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Eкип на Столичната РЗИ направи проверка на спазването на противоепидемичните мерки в Народното събрание, съобщи БНР.
21 народни представители са били без маски – става дума за цялата парламентарна група на “Възраждане”, петима от ГЕРБ, двама от “Има такъв народ” и 1 от “Демократична България”.
Изпратени са им покани да се явят в РЗИ, за да им бъдат връчени актове за административно нарушение. Глобите са от 300 до 1000 лева.
Депутатите от ПП „Възраждане“, ще обжалват актовете на РЗИ-София, заяви председателят на партията Костадин Костадинов.
“Нямам намерение да плащам рекет на рекетьори! Второто нещо, което е – не съм видял да са дошли. Видях, че някакви хорица седяха отгоре и гледаха, ама не бяха с дистанция, в смисъл, бяха доста нагъчкани един до друг. Скандално беше! Не виждам да има метър и половина разстояние между тях. Според мен бяха на по-малко от половин метър, доста интимно седяха! Може би това им е практика, не знам. Нека да ни глобят, ние ще обжалваме в съда и ще спечелим , както и досега сме спечелвали много пъти. Това ми прилича на някакво заяждане. Вчера поискахме оставката на здравния министър и днес има проверка от РЗИ”, заяви Костадинов.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА СРОКЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА ЦИФРОВИЯ COVID СЕРТИФИКАТ НА ЕС ДА БЪДЕ УДЪЛЖЕН С ЕДНА ГОДИНА
Европейската комисия предлага срокът на действие на цифровия COVID сертификат на ЕС да бъде удължен с една година — до 30 юни 2023 г., съобщиха от пресцентъра на комисията. Удължаването на действието на регламента ще гарантира, че пътуващите могат да продължат да използват цифров COVID сертификат при пътуване в границите на ЕС, когато държавите членки поддържат определени мерки в областта на общественото здраве. За това информира Zdrave.net.
ЕК приема предложението днес, 3 февруари, за да гарантира, че Европейският парламент и Съветът могат да приключат законодателната процедура навреме преди изтичането на срока на действие на настоящия регламент.
В допълнение към удължаването на срока на действие на Регламента за цифровия COVID сертификат на ЕС до юни 2023 г. Комисията предлага и някои изменения.
Едно от тях е да бъдат включени антигенните тестове, за да се разшири обхватът на видовете диагностични тестове във време, когато има голямо търсене на тестове за COVID-19.
Предлага се и да се въведе гаранция, че сертификатите за ваксинация съдържат правилния общ брой дози, прилагани в която и да е държава членка, а не само в държавата членка, издаваща сертификата. Целта е да се отговори на практическите опасения, изразени от гражданите във връзка със сертификатите, показващи неправилен брой дози, когато получават дози ваксини в различни държави членки.
Трябва да се предвиди и че удостоверения могат да се издават на лица, участващи в клинични изпитвания на ваксини срещу COVID-19. След това цифровият COVID сертификат на ЕС, издаден на участниците в изпитването, може да бъде приет от други държави-членки. Тази мярка има за цел да насърчи непрекъснатото разработване и проучване на ваксините срещу COVID-19.

МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР КЪМ „ПИРОГОВ“ Е НА ПЪРВО МЯСТО СЛЕД МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПОСТАВЕНИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19
53 215 лица са се ваксинирали през 2021 г. в Имунизационния център на болница УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, информира Zdrave.net като се позова на лечебното заведение. Пунктът, разкрит през януари миналата година, в медицинския център към лечебното заведение отчита, че е получил доверието на най-голям брой граждани в страната, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19 за отчетения период.
За изминалата година общият брой поставени ваксини в лечебното заведение и в Имунизационния център е приблизително 75 000 броя.
От 22 декември 2021 г. до момента в „Пирогов“ са ваксинирани 1 250 деца на възраст от 5 до 11 години като от тях 443 са с напълно завършен имунизационен курс.
През януари 2022 г. интересът към ваксинацията против COVID-19 в „Пирогов“ е висока – извършени са 10 400 апликации, като от тях близо 7 000 са с бустерна доза.
Създаден е прецизен регламент, който да гарантира гладкото протичане на процеса на ваксинация. Имунизационният център на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ разполага с достатъчни обеми от ваксините на Comirnaty (Pfizer), Moderna, Janssen и Astra Zeneca като количествата са съобразени с обществения интерес към ваксинационния процес. Желаещите да се ваксинират могат да го направят всеки делничен ден между 08:30 и 20:00 часа, а в събота и неделя от 08:30 до 18:30 часа. Кабинетът за деца в Имунизационния център на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ работи всеки ден от 9:00 до 16:00 часа след предварително записване на телефон 02/ 91 54 574.

Д-р Иван Маджаров: ЦЕНИТЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ МИНИМУМ С 25% СРЕДНО
„Българският лекарски съюз реагира остро на предложението за 2,2 млн. хоспитализации, при положение че миналата година сме заложили 2,17 млн. Кое налага това увеличение? Има нова болница или нови дейности? И после лекарите са виновни, че приемат хората, при положение че е записано като план. Реално през 2021 имаше 1,7 млн. хоспитализации. Това е скандално!“ Това казва в интервю за Zdrave.net председателят на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров.
„Връщайки се назад и взимайки предвид индукцията на ненужни хоспитализации виждаме, че през 2017 г. броят на заложените хоспитализации е бил 1,8 млн., а сега се предлага те да са с 400 хиляди повече. На старта на здравната система са били под един милион. Увеличението е с повече от 50%. През 2017 г. бюджетът за болнична помощ е 1,372 млрд. лв. Сега се предлага да бъде близо двойно повече. Ние предлагаме обема дейност да се върне на нивото от 2017 г. При почти двойно увеличен бюджет така спокойно ще можем да увеличим значително цените на дейностите“, каза още д-р Маджаров
По думите му цените на клиничните пътеки трябва да бъдат увеличени минимум с 25% средно. Той уточни, че някои пътеки трябва да бъдат увеличени с 40% – 50%, други с по-малко.
„Ако бъде заложен обем като от 2017 г. при двойно увеличен в сравнение с тогава бюджет, пари ще има. Заради тази хватка, която от години се използва с пропорционалното увеличение на обемите и средствата за болнична помощ, няма да имаме средства за Спешни отделения, лекари и сестри. Ако болничните дейности са недофинансирани и кадрово необезпечени, то и Спешното звено към болницата няма на кого да разчита. То става звеното, което е най-ощетено, защото ресурсът се насочва към отделенията, през които минават здравноосигурените пациенти“, изтъква д-р Маджаров. „Искам да успокоя колегите, пари има!“, заяви той.

НЗОК ТЪРСИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ С ОПРЕДЕЛЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ В ИНТЕНЗИВНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса ще разгледа възможността за компенсация с определен коефициент на дейности за лечение на пациенти с COVID по клинични пътеки и амбулаторните процедури в интензивните отделения. Това каза пред БНР управителят на НЗОК проф. Петко Салчев.
Натискът върху болниците по време на настоящата COVID вълна не е голям, посочи проф. Петко Салчев.
В новия бюджет на НЗОК се предвижда увеличение в извънболничната помощ – за общопрактикуващите лекари, специализираната извънболнична помощ и медико-диагностичните лаборатории, съобщи проф. Салчев.
„Съответно и за болниците, но не в такъв голям процент.“ Няма предвидено увеличение на потребителските такси, подчерта Петко Салчев.
В преговорния процес с Българския лекарски съюз ще бъде предложено таксите за децата да бъдат заплащани от НЗОК, а не от гражданите, стана ясно още от думите на Салчев.
До юни общопрактикуващите лекари ще получават допълнително брутно възнаграждение от 1000 лева, поясни още управителят на НЗОК.
В момента НЗОК разпределя средства на базата на 1/12 от миналогодишния бюджет.
„По наши разчети това, което е разпределено като стойности не е достигнато в пълна степен от лечебните заведения, затова се налага да се прилага методиката за заплащане до 85%“, подчерта проф. Салчев. По думите му няма болници, които да са си изпълнили дейността и тя да не им е била изплатена.
„Лечебните заведения не могат да постигнат индикативните си стойности, които са разпределени и очакват да им бъде доплатено, без да извършват дейност. Това е проблемът. Пример: на болницата Х са ѝ разпределени 100 лева, тя е изработила 60 и очаква останалите 40 лева по индикативния стандарт да ѝ бъдат разпределени, без да извършва дейност.“

ОБЩИНА СЛИВЕН ОСТАВА С НАЙ-ВИСОКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ COVID–19 В ОБЛАСТТА
Община Сливен остава с най-висока заболеваемост от COVID–19 от всички общини в областта – 2040 души на 100 хиляди, съобщават от Областния кризисен щаб. За област Сливен тя е близо 1 800 души на 100 хиляди души население, съобщи БНР.
Висок остава ръстът на заболеваемост и в общините Нова Загора и Твърдица – съответно 1 786 и 1 102 на 100 хиляди. Най-ниска е заболеваемостта в община Котел – 755 души.
През последното денонощие новозаболелите са 254. Сред тях са лекар, 9 учители и 12 деца и ученици. Четирима пациенти са починали. За пореден ден е регистриран намален интерес към ваксинацията. Поставените за денонощието дози са 180, предимно втори и бустерни.