45 ПЪРВОКУСНИЦИ ВЪВ ФИЛИАЛ СЛИВЕН НА МУ-ВАРНА ПОЛОЖИХА КЛЕТВА

Филиал Сливен на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна откри академичната година и тържествено посрещна новия випуск. За това информира БТА на 11.09.2023 г. като се позова на съобщение от учебното заведение.

Клетва на първокурсника положиха 30 студенти от специалност „Медицинска сестра“ и 15 студенти – от специалност „Акушерка“. Във филиала се обучават още 119 студенти от втори до четвърти курс. Сред тях има и четирима мъже в специалност „Медицинска сестра“, двама от които са първокурсници.

Тази есен филиал Сливен чества 10 години от своето създаване. Той е разкрит с решение на Народното събрание от 30 януари 2013 г. и обучава по специалностите от регулираните професии “Медицинска сестра” и “Акушерка”, редовна форма на обучение. Образователно-квалификационната степен е “бакалавър”, а срокът на обучение е четири години, като през последната година се провежда  преддипломен стаж.