БЛИЗО 700 КАНДИДАТИ СЕ ЯВИХА НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Близо 700 кандидати се явиха на  16 юли 2021 г. на писмен изпит – тест по биология за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Кинезитерапия” към Факултета „Обществено здравеопазване” на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и филиалите на вуза в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, съобщиха от учебното заведение

Желаещите да изучават специалностите „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Рехабилитатор”, „Медицински козметик” и „Инспектор по обществено здраве” към Медицински колеж – Варна също имаха два часа на разположение, за да решат въпросите от теста.

В 08:45 ч. в Първа аудитория в присъствието на директора на Дирекция „Учебна дейност” на университета проф. д-р Албена Керековска беше изтеглена комбинация от тестови въпроси върху материала от VIII, IX и X клас.

За поредна година изпитният тест беше генериран чрез специализиран софтуер на живо пред кандидат-студентите, като цялата процедура се предаваше в реално време по видеоконферентна връзка до други изпитни аудитории, включително във филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

Кандидатстудентските изпити в МУ-Варна се проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на министъра на здравеопазването.

Както и през изминалите кампании най-многобройни бяха кандидат-студентите за специалностите „Помощник-фармацевт”, „Медицинска сестра” и „Медицински козметик”, а кандидатите за една от най-новите специалности в МУ-Варна „Кинезитерапия” значително надвишаваха обявения държавен прием от 20 студенти.

На 27 юли беше обявено второто класиране за специалноститеМедицинска сестра” и „Акушерка” в Медицински университет – Варна ( включително и за филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), специалност „Кинезитерапия” и специалностите от Медицински колеж – Варна:  „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Рехабилитатор”, „Медицински козметик” и „Инспектор по обществено здраве”, съобщиха от учебното заведение.

Некласираните кандидат-студенти ще продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Те не трябва да подават заявление за участие в следващите класирания, уточниха от университета.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите трябва да подадат  заявление за прекласиране на електронната поща на съответния деканат в срок, определен в заповед на ректора.

Третото класиране ще бъде публикуването на сайта на МУ-София на 2 август, понеделник, а записването на приетите студенти и подаване на заявления за прекласиране ще започне от 3 август.