КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТА „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е публикувал в сайта си Правилник за кандидатстване в специалности с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“.

В направление „Здравни грижи“ учебното заведение обучава студенти в специалностите „Медицинска сестра“,  „Акушерка“ и  „Лекарски асистент“ с ОКС „Бакалавър“.

Вузът очаква акредитация за още две специалности – „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Здравен мениджмънт“. При получаване на положителна оценка, ще бъдат обявени  свободни места на прием на студенти.

Документите за кандидатстване за специалностите във Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж – Бургас се подават в Учебно-информационен център или онлайн чрез сайта на университета. Дадени са и телефони за контакти.

  • Срокът за подавате на документите е 7.06 – 1.07. 2021 г.
  • Изпитът по биология ще се проведе на 4.07. 2021 г.
  • Резултатите ще бъдат обявени до 07. 2021 г.