ФИЛИАЛ ВРАЦА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОРГАНИЗИРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет- София кани желаещите да се регистрират за участие в Петата научна конференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред здравните грижи“, която ще се проведе на 26 ноември тази година. За това съобщиха от МУ- София на 26.08. 2021 г.

Събитието има за цел да събере водещи преподаватели и специалисти в областта на здравните грижи от България и чужбина, за да представят научните си разработки, да споделят опит и да създадат предпоставки за бъдещо сътрудничество помежду си.

Тематичните направления са основно „Социална медицина и здравни грижи“ и „Педагогически науки“.  Срокът за регистрация е 15 септември 2021 г.

Таксата за участници без доклад е 40 лева, а за тези с доклад – 50 лева. Таксата включва: участие в конференцията, кафе паузи, официален обяд, материали, публикуване на представените доклади в пълен текст в сборник материали от конференцията  издание на  Централна медицинска библиотека, МУ-София