СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ФИЛИАЛ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА МУ-ВАРНА ОТБЕЛЯЗАХА С ТЪРЖЕСТВО ПРАЗНИЦИТЕ НА АКУШЕРКАТА И НА СЕСТРИНСТВОТО

Студенти от специалностите „Медицинска сестра“  и  „Акушерка“, преподаватели и гости отбелязаха тържествено 12 май 2021 г. – Международния ден на сестринството във Филиал Велико Търново на Мeдицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, информира за електронния бюлетин „Здравни грижи“ г-жа Жана Павловска, председател на Регионалната колегия на БАПЗГ – В. Търново и главен асистент във Филиал Велико Търново.

Тържеството беше открито с поздравление към всички присъстващи от доц. Диана Димитрова – директор на Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна. Студентите от специалност „Акушерка“ бяха приятно изненадани с филм на телевизията на Медицински университет – Варна по повод съвсем наскоро отминалия Международен ден на акушерката, в който участие взеха стажанти и от филиала.

Отличен беше „най-смелият студент, преборил стериотипите“ стажанта Светлан Николов – четвъртокурсник от специалност „Медицинска сестра“, който достойно се справя не само с учебния процес, но и неколкократно е влизал като доброволец в COVID отделението на Търновската болница.

По традиция всеки курс представи своята изненада за празника – имаше танци, изработени пана от студентите, поздравления, цветя за любимите преподаватели.

На тържеството присъстваха гости от „МБАЛ-Добрич“: Д-р Петев – началник на АГО, Мария Куртева – акушерка в АГО и член на УС на БАПЗГ, бивши възпитаници на Филиал Велико Търново.

„Д-р Петев разказа за отделението, което ръководи, за възможностите и перспективите, които се откриват пред студентите, стажантите и завършилите специалисти ако започнат работа при тях. Обещахме си, че ще продължим да работим заедно, защото за нас е важно не само да привлечем кандидати за бъдещи медицински сестри и акушерки, да ги научим на най-доброто в професионално отношение, но и да ги видим реализирани и удовлетворени“, сподели гл. ас. Палвовска.

Доц. Диана Димитрова представи интересна презентация за любовта, което още повече приповдигна настроението на всички.