СТУДЕНТИ В БУРГАСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БЕЗ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗАРАДИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛ

Съгласно приетата през януари 2021 г. „Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател“, държавата поема разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението, срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване.  За това информираха от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

В тази връзка, със заповед № РД09-1022/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката беше приет списък на специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет. С тези средства напълно или частично се покриват разходите за обучение на студентите със сключени договори с работодател.  В Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ от тази възможност да се възползвали две студентки от специалност „Акушерка“ (редовно обучение) – ОКС „Бакалавър“, четири студенти от специалност „Медицинска сестра“ (редовно обучение) – ОКС „Бакалавър“, седем студенти от специалност „Медицина“ (редовно обучение) – ОКС „Магистър“ след средно образование и др.


Бъдещи медицински сестри по време на практическо упражнение в лаборатория „ЛИНА“