СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТПУСКА 72 000 ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

Осигуряване на общо 72 000 лева за стипендии за студенти, обучаващи се за медицински специалисти в Медицинския университет – София и Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ през настоящата учебна година обсъди Столичният общински съвет на заседанието си на 25 ноември 2021 г.

Стипендиите се отпускат по две програми на Столична община. Едната е за подпомагане на студенти по специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка” във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София, а втората е за студенти по специалностите “Медицински лаборант”, “Рентгенов лаборант”, “Рехабилитатор” и “Масажист” в Медицинския колеж “Йорданка Филаретова”.

За поредна година СОС осигурява по 36 000 лв. за всяка от програмите, което означава възможност да се отпусне по 350 лв. месечна стипендия за одобрените кандидати. Ангажиментът на стипендиантите е след завършване на обучението да работят в общинско лечебно заведение в продължение на 3 години.