СТОЛИЧНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПРЕДЛАГА ДОБРОВОЛЧЕСКИ СТАЖОВЕ В COVID ОТДЕЛЕНИЯ

Столичната регионална здравна инспекция предлага възможност за работа на студенти под формата на доброволчески стаж с предвидено материално стимулиране, съобразено с приетите Правила за определяне на размера на сумите, заплащани от Министерството на здравеопазването за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка, утвърдени със заповед на Министъра на здравеопазването. Това съобщиха от Медицински университет – София на 21.08. 2021 г.

Чрез това предложение се предоставя уникалната възможност за придобиване на знания и умения в работата на терен в реално време, с реални ситуации по време на пандемия. Възможност, която ще се даде в процес на обучение, докосвайки се до истинската проблематика не само на теория, но и в реална житейска ситуация, изтъкват от СРЗИ.

Желаещите ще сключат договор със Столичната здравна районна инспекция.