РЕКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВИХА ПРОТИВ РАЗКРИВАНЕТО НА ЧАСТНИ МЕДИЦИНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Ректорите на медицинските университети в България са категорични, че намеренията за разкриване на частни медицински висши училища и филиали, са в разрез с държавната политика по медицинско осигуряване и гарантиране на качеството на медицинските и здравните грижи на населението. Това става ясно от общо становище академичните ръководства на университетите относно проекта за Национална карта на висшето образование в Република България, информира Zdrave.net на 12.07.2021 г.

В становището под мотивираните си предложения се подписваха ректорът на Медицински университет – София акад. проф. Лъчезар Трайков, ректорът на Медицински университет – Варна проф. Валентин Игнатов, ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. Мариана Мурджева и ректорът на Медицински университет – Плевен проф. Добромир Димитров. Официалният документ е изпратен до Президента на Република България, до министър-председателя, до министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, председателя на Българския лекарски съюз и председателя на Българския зъболекарски съюз.

Според ректорите съществуващото териториално разпределение на висшите медицински училища покрива нуждите и е съобразено с административното и териториалното деление в страната. „Създаването на нови частни структури в системата на висшето образование на места, където съществуват утвърдени държавни такива, е процес, който беше наблюдаван неконтролирано в системата на здравеопазването и показа своята неефективност“, пише още в становището.

Ректорите на медицинските университети предлагат въвеждането на строго регламентиран съгласувателен режим при намерение за разкриване на нови държавни висши училища по професионалните направления „Медицина‎“‎, „Дентална медицина‎“‎, и „Фармация‎“‎ и сродни специалности от регулираните професии. Те са категорични, че това трябва да се случва при едновременното изпълнение на следните условия: когато броят на действащите студенти на национално ниво е над 99% от определения от НАОА капацитет; когато необходимостта от увеличаване на броя на обучаваните студенти в съответния район е съгласувана с МЗ, в съответствие с националната здравна карта и когато има положително становище от МОН в извършената предварителна оценка на въздействието от откриването на съответното ново държавно висше училище (филиал, факултет, колеж) върху степента на съответствие на профилната и териториална структура на висшето образование със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда.

Като допълнение, ректорите и академичните ръководства на медицинските университети в страната апелират да се предприемат законодателни инициативи за налагане на мораториум за откриване на нови университетски болници, както и на мораториум за придобиване на статут на научни организации в съществуващите здравни заведения.

Становището на ректорите на медицинските университети е съобразено с правната и стратегическа основа на Националната карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ). Тя е разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година. С приемането на НКВОРБ се въвеждат националните политики по отношение на развитието на профилната и териториална структура на висшето образование. НКВОРБ е разработена в условията на действащи нормативни актове, обвързващи субсидирания от държавата прием в държавните висши училища, както и тяхното финансиране от държавния бюджет със серия от фактори, включително отчитащи качеството на обучението, реализацията на завършилите на пазара на труда, оценката за научната дейност, както и получената оценка за програмна акредитация на професионалните направления.

В своите решения и предложения ректорите на медицинските университети са водени от обществения интерес за осигуряване и поддържане на високо качество на висшето медицинско образование и развитие на медицинската наука в страната. Целта е да се предотвратят негативни тенденции, свързани със снижаване на качеството на обучението и научните изследвания, каквито са допуснати от висши училища в други професионални направления.