ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Преподавателите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София проф. Мая Визева, дм и главен асистент Петранка Гагова, както и преподаватели от Факултета по обществено здраве на МУ-София осъществиха преподавателска мобилност по програма „Еразъм +“ в Istanbul Ayvansaray University в град Истанбул, Република Турция в периода 17 – 22 май 2021 г., съобщиха от учебното заведение.

С директора на колежа г-н Бахадър Елал бяха обсъдени възможности за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм +“, съвместни проекти и партньорство в научни инициативи, както и в инициативи по програма „Еразъм +“.

Благодарение на организираната програма бяха осъществени лични контакти с преподаватели от университета и проучени потенциални възможности за обмен на информация и създаване на бъдещи партньорства за специалностите от колежа.

Преподавателската мобилност обогати професионалният опит на преподавателите, а придобитите впечатления ще подпомогнат за мотивиране на студенти за обмен по програма „Еразъм +“.