ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И „АКУШЕРКА” ВЪВ ВАРНА И ШУМЕН

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна съобщи, че предварителен конкурсен изпит тест по биология ще се провежда единствено за специалностите „Медицинска сестра и „Акушерка”. Оценката от него не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности.

За специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Инспектор по обществено здраве”, „Рехабилитатор”, „Рентгенов лаборант” и „Медицински козметик” кандидат-студентите ще полагат писмен конкурсен изпит по биология. Времетраенето на изпита е 2 часа. Изпитът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за VIII клас, IX клас, X клас. Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК-Варна, специалност „Акушерка” и специалност „Медицинска сестра”, издание на МУ – Варна през 2017 г.

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”, които кандидатстват само за един от филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, ще полагат конкурсния изпит тест по биология в съответния филиал. Кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от един филиал или за специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Варна.

Катедрата “Биология“ към Медицински университет – Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” в гр. Варна и филиалите в гр. Сливен, Велико Търново и Шумен, който ще се проведе на 3 и 4 април 2021 г. , съобщиха от учебното заведение.  Курсът ще се проведе онлайн в системата на Вlackboard МУ- Варна и ще включва теория, както и решаване на тестови задачи по Биология от материала за VIII, IX и X класове, предвиден за тези специалности. Начало на обучението ще бъде дадено в 9:00 часа на 3 април 2021 г.

Записването за участие в курса ще става чрез изпращане на имена, телефон за обратна връзка, e-mail адрес и сканиран /заснет документ за платена такса до следния e-mail:

biology@mu-varna.bg. За допълнителни въпроси кандидат-студентите  могат да се обаждат на следните телефони:

Тази година за първи път Филиал Шумен на МУ-Варна обяви предварителна кандидатстудентска кампания за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за учебната 2021-2022 г. Кандидатите трябва да подадат документите си онлайн в периода 29 март – 7 април 2021 г. Предварителният изпитен тест по биология ще се проведе на 17 април 2021 г.

Документи за участие в предварителните изпити и документи за кандидатстване ще се приемат само онлайн.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, няма да участват в класирането, предупреждават от учебното заведение.


Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2021 – 2022 година“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съобщиха от учебното заведение. Той включва подробна, официална и най-актуална информация относно кандидатстудентската кампания и прием на нови студенти в университета през учебната 2021/2022 г.
В изданието по традиция основната информация е предадена с богат илюстративен материал и допълнителна информация за обратна връзка с кандидат-студентите. Ето какво още ще откриете в новия Справочник:
Подробна информация за всички специалности на Медицински университет – Варна и на Медицинския колеж.
Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Варна за учебната 2021/2022 г.
Срокове за прием на документи и изпитни дати за всяка една специалност.
Разпределение на приема за местата.
Конспекти, учебни помагала, учебници за подготовка, методични указания за кандидатстващите с биология и химия в специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и направление „Военен лекар”.
Конспекти, литература, методични указания, теми за есе и т.н., за кандидатстващите с биология, с моделиране, с тест и др. за останалите специалности на университета и колежа.
В края на справочника е публикуван списък със заболявания, които възпрепятстват кандидатите да се запишат в специалностите, предлагани от МУ-Варна. Специално място е отделено на онлайн услугите на университета – както за кандидат-студенти, така и за студенти. В справочника са публикувани данни за контакт с всички звена, отдели, факултети и филиали.
“Справочник за прием на студенти за учебната 2021-2022 година” може да се намери в книжарниците на Медицински университет – Варна, както и да поръча чрез електронната книжарница на университета.