ОБМИСЛЯТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ У НАС

На 10 юни 2021 г. Медицински университет – Пловдив беше домакин на работна среща на ректорите на четирите медицински университета в страната, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от МУ-Пловдив.

Представителите на академичните ръководства: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, ректор на МУ – София; проф. д-р Валентин Игнатов, дм, ректор на МУ – Варна; проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на МУ – Плевен и проф. д-р Мариана Мурджева, дм, ректор на МУ – Пловдив, обсъдиха значими за образованието и университетите въпроси.

Ректорите споделиха мнението, че между тях има равнопоставеност, взаимно уважение и доверие. Те заявиха желанието си да работят заедно, като създадат организация, която да представя пред институциите специфичните за тези висши училища интереси и да съдейства за вземането на решения, удовлетворяващи академичните потребности на медицинските университети.

На срещата се разгледаха и въпросите за формиране на работни групи за промяна в Единните държавни изисквания /ЕДИ/ за специалностите в медицинските университети. Проф. Ани Белчева – зам.-ректор по учебна дейност при МУ- Пловдив, сподели опита на Факултета по дентална медицина и обърна внимание за предизвикателствата, пред които са изправени университетите при тази промяна. При обсъждането на съвместните учебни програми за бакалаври, магистри и специализанти между медицинските университети се акцентира на необходимостта от подготовка и координация на същите.

Гостите разгледаха просторния Аудиторен комплекс, Медицинския симулационен тренировъчен център и Комплекса за транслационна невронаука в МУ-Пловдив.