НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НAУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КЪМ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

На 21 май 2021 г. се проведе официалната церемония „Първа копка” на Учебно-изследователски комплекс към Русенския университет „Ангел Кънчев”, съобщиха от учебното заведение. Церемонията започна с приветствено слово от Ректора на университета, чл. кор. проф. дтн Христо Белоев. Поздравления поднесе и кметът на Община Русе г-н Пенчо Милков, който присъства на церемонията заедно със своите заместници, както и областният управител на Област Русе г-н Борислав Българинов.

Първата копка направиха ректорът на университета, кметът на Община Русе, областният управител на област Русе и  г-н Илиян Илиев – представител на фирмата изпълнител – „Роан-90″.

Общата стойност на проекта е 5 милиона лева, като се очаква да бъде напълно завършен до лятото на 2022 година. Комплексът се изгражда със средства, предоставени от държавата (3 млн. лева) и със собствени средства.

Сградата представлява Г-образно двуетажно тяло. В по-малкото тяло на площ от 1 000 кв. м. ще бъдат изградени учебни зали, кабинети и лаборатории, а в по-голямото ще има изложбена площ и ще бъдат изградени 7 големи и модерни интердисциплинарни лаборатории, разположени на над 2 000 кв.м.

Ето и седемте бъдещи лаборатории:

  • Лаборатория по прецизни технологии за устойчиво земеделие и опазване на природните ресурс
  • Лаборатория „Многомодални човеко-машинни интерфейси, системи за 3D кинематика и пространствена визуализация”;
  • Лаборатория по цифрови, послойни, енергийно асистирани иновативни технологии;
  • Лаборатория „Нисковъглеродна мобилност и интелигентни транспортни системи”;
  • Лаборатория „Цифрови енергийни системи 4.0″;
  • Лаборатория „Образователно пространство на бъдещето”;
  • Лаборатория „Авангардни здравни технологии”.

Тези лаборатории са многопрофилни и всяка една включва учени и специалисти от различни професионални области. С това ще се създаде възможност да бъдат разработвани и внедрявани нови идеи и технологии, заедно с бизнеса. Така се доразвива Университетският научноизследователски комплекс и се дава възможност заедно с фирми, университети и институти от нашата страна и чужбина, да участваме в големи проекти и да допринесем за развитието на науката.