ДИПЛОМИРАХА СЕ 407 АБСОЛВЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Дипломираха се 407 абсолвенти от Випуск 2021 на Факултета по обществено здраве “Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн” към Медицински университет – София. Най-многобройно бяха завършващите в специалност „Медицинска сестра“ – 135, съобщиха от учебното заведение.

11 от дипломантите са с отличен успех над 5.50. Те получиха сертификат и парична награда от Студентския съвет на МУ-София.

Михна Драгиева от специалност “Лекарски асистент” ОКС бакалавър, е пълен отличник от курса на обучение и държавния изпит. Тя получи сертификат и парична награда в размер на 1500 лв. от завещанието на д-р Андрей Георгиев – дарител на МУ-София.

Заради усложнената епидемичната обстановка, абсолвентите на ФОЗ получават дипломите си по график и на малки групи на 10 и 13 декември 2021 г. Те са от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“), „Управление на здравните грижи“ (ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“), „Медицинска рехабилитация и балнеология“ (ОКС „Магистър“), „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, „Трудова медицина и работоспособност“, “Клинични здравни грижи”, “Управление на клиничните изпитвания” и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“.