В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ СТАРТИРА ХИБРИДНО

На 27.09.2021 г. бе обявено началото на новата 2021/2022 академична година. На студентите от първи курс в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ от специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Помощник-фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Парамедик“ , „Медицинска козметика“ и „Рехабилитатор“, беше направен инструктаж. Първокурсниците имаха възможност да се запознаят със своите преподаватели, съобщиха от учебното заведение.

Учебната година ще стартира хибридно. Лекциите ще се провеждат онлайн, а практическите упражнения присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.