В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ БАПЗГ ПОЗДРАВИ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТРУКТУРИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ