БАПЗГ ПОЗДРАВИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА НАЧАЛОТО НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева изпрати на 15 септември 2021 г. поздравителен адрес до университетските структури, обучаващи професионалисти по здравни грижи.

В поздравлението се казва: „Пандемията от COVID-19, която продължава вече втора година, още по-ясно показа крещящата нужда на българската здравеопазна система от специалисти по здравни грижи. Необходими са години, за да се преодолее кадровият дефицит, който нарастваше лавинообразно през последните 20 години. Въпреки, че професионално направление „Здравни грижи“ беше включено в Списъка с приоритетните професионални направления в края на 2020 година, въпреки стъпките за увеличаване на стипендиите и възможностите за намаляване на учебните такси в сътрудничество с работодателите в здравеопазването, все още трудно се набират кандидати за изключително отговорните и недостатъчно оценени професии на специалистите по здравни грижи. БАПЗГ ще продължи своите усилия, съвместно с всички заинтересовани страни, за постигане на по-добри условия за обучение, работа и възможности за кариерно развитие, за приемане на стандарти по здравни грижи и адекватно заплащане на труда на медицинските специалисти в България. Успешното решаване на тези задачи, за които настояваме от години, без съмнение ще повиши мотивацията за избор на професии в областта на здравните грижи.

БАПЗГ благодари за преподавателите за усилията, които са положили през миналата академична година, да предоставят на студентите съвременни знания и професионални умения, въпреки тежката пандемична обстановка и редуването на дистанционно обучение и практически занятия, проведени при спазването на строги противоепидемични мерки.

„Повишаването на нивото на ваксинираните срещу COVID-19 преподаватели, студенти и медици ще даде повече спокойствие и сигурност при провеждането на занятията. Затова БАПЗГ продължава да апелира за активна имунизация срещу коронавируса, стъпила на медицинските научни доказателства и осъзнатата лична и обществена отговорност.“, се казва още в поздравителния адрес.

БАПЗГ пожела на студентите да бъдат будни и мотивирани по време на подготовката си, да за могат в бъдеще да изпълняват с достойнство и отговорност своя професионален и човешки дълг.

 

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК