ВЪВ ФИЛИАЛ ШУМЕН НА МУ-ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОБЩИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ

Първият държавен изпит по „Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи“ за специалност „Медицинска сестра“ се проведе в два последователни дни. Студентите показаха теоретични знания и практически умения, усвоени през 4-годишния курс на обучение. За това информираха от Филиал Шумен на Медицински университет – Варна.

Държавните изпити са последният етап преди най-важния изпит – професионалната реализация.