БЛИЗО 600 КАНДИДАТИ СЕ ЯВИХА НА ТЕСТА ПО БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ

Близо 600 кандидати се явиха 14 юли 2023 г. на изпит – тест по биология за направление „Военна медицинска сестра“ и специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здравеопазване“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Едновременно с кандидатите в МУ-Варна изпит положиха и желаещите, които искат да се обучават по специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ във филиалите на университета в Шумен, Сливен и Велико Търново.

Кандидат-студентите за специалностите „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Инспектор по обществено здраве“ към Медицински колеж – Варна също имаха два часа на разположение, за да решат въпросите от теста.

В 08:45 ч. в Първа аудитория в присъствието на заместник-ректора по учебната дейност на университета проф. д-р Албена Керековска беше изтеглена комбинация от тестови въпроси по биология.

За седма година изпитният тест беше генериран чрез специализиран софтуер на живо пред кандидат-студентите, като цялата процедура се предава в реално време по видеоконферентна връзка до други изпитни аудитории, включително във филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

Както и през изминалите кампании най-многобройни бяха кандидат-студентите за специалностите „Помощник-фармацевт“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Медицински козметик“, а кандидатите за „Кинезитерапия “ – една от най-новите специалности в Медицински университет – Варна – значително надвишаваха обявения държавен прием от 20 студенти.