88% ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ВЯРВАТ В ЕФЕКТИВНАТА ЗАЩИТА НА ВАКСИНИТЕ

Около 90% от европейците вярват във ваксините и тяхната ефективност. Най-малко убедени в тяхната полза за здравето са българите, латвийците и поляците. Това показват данните от проучване на Европейската комисия сред  28 782 души от 28-те държави членки през тази година, информира на 12. 11.2018 г. Clinica.bg.

В изследването е измерено доверието на хората изобщо към ваксините, както и в частност към тези за морбили, рубеола и паротит, и за грип. Резултатите показват, че доверието към противогрипната имунизация е най-малко, както и че убежденията на европейците са в пряка зависимост от тези на техния личен лекар.
Общо 90% от европейците смятат, че ваксините са важни, 82.8% са убедени, че те са безопасни, а 87.8% – че са ефективни. Тези цифри са почти аналогични при имунизацията срещу морбили, паротит и рубеола, но доста по-ниски, когато става дума за грипа. Едва 65.2% смятат, че противогрипната ваксина е важна, а 69.4% – че е безопасна.

Най-голямо доверие във ваксините имат португалците и финландците – над 95% от хората вярват, че те са важни. След тях се нареждат датчаните, унгарците, испанците и англичаните. Най-уверени в ефективността на имунизациите отново са португалците – 96.6%, датчаните – 94.6%, испанците – 94%.

Най-малко съгласни с безопасността на ваксините са българите – само 66.3% вярват в нея. След нас се нареждат латвийците – 68.2%, и французите – 69.9%. Отново българите са най-малко убедени във важността на имунизациите – 78.4%. След нас са поляците – 75.9%, и словаците – 85.5%. Най-малко убедени в ефективността на ваксините  са латвийците – 70.9%, следвани от българите -72.7%, и поляците – 74.9%.

Според проучването през последните три години доверието във ваксините се е повишило сред жителите на Франция, Гърция, Италия и Словения. Обратната тенденция пък се наблюдава сред жителите на Чехия, Финландия, Полша и Швеция. Сред другите изводи, които са направили изследователите е, че по-младите хора са по-малко убедени в смисъла от ваксините, както и тези, които изповядват православната вяра.