4% ОТ ЛЕКАРСТВАТА В ЕВРОПА СА ФАЛШИВИ

Между 1 и 4% от лекарствата в Европа са фалшиви. Те представляват сериозен риск за пациентите в световен мащаб. За това предупреждават от Пациентските организации “Заедно с теб”, информира на 8.01.2018 г. Clinica.bg.
Фалшивите лекарства могат да бъдат различни видове. При някои има проблем в състава на лекарството – различно активно вещество, липса на активно вещество, неправилно количество от активното вещество и др. В други случаи има нередности в опаковката или в листовката – невярна информация за срока на годност, за дозировката или за показанията. Има рискове и в това как е съхраняван лекарственият продукт, ако не е доставен през законната верига на лекарствоснабдяване.
От месец февруари 2019 г. ще бъде задължително прилагането на Директивата срещу фалшифицираните лекарства във всички страни-членки на Европейския съюз.
След 09 февруари 2019 г. опаковките на всички лекарства по лекарско предписание трябва да имат показатели за безопасност, които ще позволят да се разбере дали външната опаковка е била подправена, както и уникален идентификатор, който съдържа следните четири елемента: код на продукта, партиден №, срок на годност и уникален сериен номер. Уникалният идентификатор се отпечатва върху опаковката като двуизмерен матричен баркод и във формат, който лесно може да се прочете.