ЦВЕТНИ ЕТИКЕТИ ЩЕ ИНФОРМИРАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Усъвършенствана система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране (ENL) предвиждат да въведат големи компании за храни, информира Puls.bg. Резултатите от тази промяна ще подпомогнат процеса на ЕС за оценка на възможностите за хармонизирано етикиране в Европа. Той стартира на 23 април 2018 г. на съвместно заседание на ЕС за етикиране на хранителния състав върху опаковките.
ENL схемата е доброволна инициатива, чийто основна цел е да подпомогне избора на по-здравословни храни чрез предоставяне на опростена, лесна за разбиране и съдържателна информация за хранителния състав на храните и напитките. Тя надгражда монохромната схема на препоръчителен дневен хранителен прием, която вече съществуващата в Европейския съюз и е позната на над 500 млн. потребители. Различното е, че добавя цветове към стойностите, които отразяват хранителното съдържание на действително консумирана порция.
Новите етикети на храните ще предоставят на потребителите по-детайлна информация за съдържанието на консумираната от тях порция храна. ENL схемата е разработена така, че да съответства със законодателството на ЕС и да бъде приложима в целия съюз. Тя е създадена през 2017 г. , като през този период компаниите са се консултирали с научни експерти и специалисти по хранене, неправителствени организации, представители на страните-членки и други заинтересовани страни.