ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ В ЕС СЕ УВЕЛИЧИХА

Трансплантациите на органи в Европесйкия съюз са се увеличили със 700 за една година. Това показва анализът на Еврокомисията за 2017 г, съобщи на 06.011.2018 г. Clinica.bg.

Трупните донори остават най-честите източници на органи за животоспасяващите операции. През миналата година на територията на ЕС е имало 11346 донори. Благодарение на това са извършени 34 024 трансплантации. Въпреки, че броят им изглежда значителен, на практика той е незначителен на фона на над 500 млн. души население в 28-те държави членки. Най-голяма част от животоспасяващите операции са били бъбречните – 21 102, след това се нареждат чернодробните – 7984, сърдечните – 2169, белодробните – 2013, на панкреас – 719.

Все още остава драстична разликата и в броя на донорите и трансплантациите между различните държави членки. Най-висока е степента на донорството в Испания – 47 донори на един милион души. След това се нарежда Португалия – 34.1 на един млн. души, Хърватска – 33.3 на един млн. души, Белгия – 30.5 на един млн. души. България за съжаление е на опашката с 6.1 на един млн. население.

Броят на трансплантациите отново е най-висок в Испания – 111 на един млн. души, Белгия – 92.1 на един млн. души, Франция – 90.2 на един млн. душ. Сред другите държави с висок процент на трансплантации са Португалия, Австрия, Чехия и Скандинавските страни. България е сред държавите с ниска степен на трансплантации – едва 8.2 на един милион население.

За да стимулира развитието на донорството в страните, Европейската комисия поддържа две програми. Едната е за обучение на координаторите и останалите специалисти, заети в този процес, а другата – за изграждане на регистри.