СТАРТИРА ТРЕТО ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДЕФИЦИТА НА ЛЕКАРСТВА В БОЛНИЦИТЕ

Третото поред проучване проучване за липсите на медикаменти в европейските болници стартира върху платформата на Европейската асоциация на болничните фармацевти (European assotiation of hospital pharmacists – EAHP). Според организаторите от асоциацията целта е за пореден път да стане ясно каква е реалната ситуация с лекарствоснабдяването в момента и да се намерят механизми за преодоляване на дефицита, съобщи на 23.03.2018 г.  Redmedia.bg.

Проучването започна на 18 март 2018 г. и ще продължи до 11 юни 2018 г. Всички болнични фармацевти, които имат желание да участват в него могат да се ригистрират на специален линк в сайта на EAHP. Те ще трябва да попълнят информация за дефицитите, с които най-често се сблъскват във всекидневната си практика. От техните отговори ще стане ясно кои лекарствени продукти липсват най-често и какво отражение дават тези дефицити върху лечението на пациентите. Болничните фармацевти ще могат също така да изразят мнението си относно слабостите в действащото законодателство, които са предпоставка за възникването на тези ситуации. Те ще имат възможност и да правят предложения за решения и подходи, които биха довели до решаване на проблемите.

Първото подобно проучване бе проведено през 2013 г. През 2014 г. бе реализирано второ проучване по същата тема, в което взеха участие 36 държави, сред които и България. Обобщените данни от него показаха, че 86% от всички 600 участника са декларирали,  че всекидневно се сблъскват с липси на лекарства. При 45% от участниците липсите са били факт всяка седмица. Според 52% от анкетираните фармацевти обикновено проблемите са били с оригиналите продукти, други 37%  посочват за проблеми с генериците. Терапевтичните области, в които най-често е имало дефицит според 57% от болничните фармацевти са били инфекциите , онкологичните заболявания,  както и състоянията, които изискват прилагане на упойка.