СТАРТИРА ПЪРВИЯТ В СВЕТА ТРАКЕР ЗА COVID-19, КОЙТО ОТЧИТА МЕРКИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА

Първият в историята инструмент за проследяване и сравняване на политически реакции на правителствата за справяне с епидемията стартира днес, информира на 25.03.2020 г. БНТ.

Тракерът е разработен от Оксфордския университет и може да проследява данни за пандемията от 73 държави, включително Китай, Южна Корея, Италия, Великобритания и САЩ. Системата ще се актуализира през цялата криза и ще бъде със свободен достъп за всички потребители.

Инструментът е предназначен систематично да проследява и записва отговорите на правителствата в световен мащаб и да обединява оценките в общ индекс на предприетите мерки. Целта е по този начин изследователи, политици и обикновени граждани да бъдат информирани какви мерки въвеждат държавите в зависимост от процента на заразяване на населението и каква е тяхната степен на строгост.

Тракерът на Оксфордския университет има възможност да събира обществено достъпна информация за 11 индикатора на мерки, включително закриване на училища, отмяна на публични събития и обществени информационни кампании, както и фискални и парични мерки и спешни инвестиции в здравеопазването.

Отговорите на правителството се различават значително в отделните държави и като всяка политическа намеса ефектът им е силно зависим от местния политически и социален контекст. Индексът на правителствената реакция на правителството COVID-19, подобно на всички обобщени индекси, които комбинират различни показатели в общ индекс, не цели да измерва целесъобразността или ефективността на отговора на една страна, а по-скоро предлага на държавите да сравняват отговорите и да се учат от един друг.

Данните се събират от публично достъпна информация от междудисциплинарен екип от академици и студенти от Оксфордския университет.