Според изследване на ANEC: САМО 4% ОТ ПАЦИЕНТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СА СЕ ЛЕКУВАЛИ ПЛАНОВО ЗАД ГРАНИЦА

Все още малък брой европейци се възползват от правото си за лечение в чужбина, а броят на тези, които не знаят достатъчно за тази възможност, е голям. Това показват изводите от тазгодишното проучване на организацията „Европейски потребителски глас в стандартизацията” (ANEC), в която членуват представители от всички държави членки, информира Clinica.bg. Допитването е извършено сред 1656 души на Стария континент.
Приходите, които генерира медицинският туризъм в ЕС са около 34 млрд. евро на година или 5% от всички в туризма. Трудно е обаче да се каже доколко директивата за трансгранично лечение помага на гражданите да получат тези услуги по-лесно и безплатно. Само 4% от запитаните са упражнили правото си да се лекуват в чужбина планово, показват данните от проучването. В същото време 37% са получили спешно лечение зад граница. Не всички обаче са се възползвали от правото за финансиране по директивата за трансгранично лечение.
Планово лечение 4 от 10 души са платили от джоба си за тези услуги. Над 34% пък са били финансирани от публичните фондове в държавите си, каквато е нашата здравна каса, едва 6% – от частни здравни дружества. Напълно обърната обаче е пропорцията при избора на лечебно заведение. Над 61% от пациентите са избрали да отидат за лечение в частни клиники, едва 36% – в публични. Изборът на болница е ставал най-вече на база препоръки на семейството и приятелите на съответния пациент.
Удовлетвореността от получените услуги обаче е висока – около 80%. Причините за търсенето на лечение зад граница при тези хора са били различни. Най-често това е желанието за по-бързото му получаване – 80%, а на второ място цената – 22%. Едва при 20% водещо е било качеството, а липсата на съответните услуги в родната държавата на пациентите – при 14%.
Най-често хората са пътували в друга държава за да решават дентални и репродуктивни проблеми, показва още анализът. След това за диагнози в областта на онкологията, ортопедията, офталмологията, рехабилитацията, както и за естетични корекции.
По-различна е картината при европейците, на които им се е наложило спешно лечение зад граница.
Най-често то е било осъществено в болница – в над 50% от случаите, а при специалист – в 43%. В 27% от случаите е било достатъчно посещението само в аптека. Спешното лечение се осъществява най-вече в публичните болници – в над 65% от случаите. В частни лечебни заведения то е ставало едва в 25%. Удовлетвореността обаче отново е била много висока – около и над 80%. Въпреки че спешното лечение трябва да е безплатно, 6 от 10 души са платили за него.