Според Европейския доклад за наркотиците: ПРЕЗ 2018 Г. СА ДОКЛАДВАНИ 55 НОВИ НАРКОТИЦИ

55 нови наркотици са докладвани през 2018 година. Данните са от системата на ЕС за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества. Това става ясно от Европейския доклад за наркотиците, информира на 13.06.2019 г. Clinica.bg.

Числото е сходно с броя на веществата, открити през 2017 г., но е значително по-малък от стойностите на същия показател за 2013 и 2014 г., сочат изводите от анализа. От тях става ясно, че намаляват случаите, свързани с употреба на хероин. При кокаина обаче се отчита увеличение. През последните 5 години се наблюдава и общо нарастване на смъртните случаи от наркотици във всички възрастови групи над 30 години.

Около 50 са синтетични опиоиди, които представляват сериозен проблем и заплахата от тях нараства, се посочва в доклада. Употребата им продължава да е свързана със значителна част от здравните и социалните разходи в европейските държави. Голяма част от тези вещества се свързват с остри отравяния и смъртни случаи.

Един от всеки петима пациенти, постъпващи на лечение за проблем, свързан с употребата на опиоиди, посочва като основен наркотик синтетичен опиоид, а не хероин. Някои от тях, като например т.н. карфентанил, имат изключително голяма сила на действие. Това означава, че могат да бъдат пренасяни незаконно в много малки количества, които са трудни за откриване, като същевременно са достатъчни за производството на хиляди дози. Освен това има данни, че синтетични опиоиди, които обикновено се използват като лекарства, придобиват по-голямо значение за проблема с наркотиците в много части на Европа. Тези вещества включват медикаменти, използвани за субституираща терапия и като болкоуспокояващи средства. Въпреки тази заплаха съществуващият капацитет за установяване и докладване на достъпността, употребата и последиците от синтетичните опиоиди, остава ограничен, става ясно още от доклада. Именно затова повишаването на прецизността на информационните ресурси в тази област следва да се разглежда като приоритет, става ясно още от доклада.

Около 96 млн. души или 29 % от възрастното население на Европейския съюз (на възраст между 15 и 64 години) са опитвали незаконни наркотици през живота си, сочат още данни от анализа. Броят на мъжете е по-голям (57.8 млн. души) в сравнение с жените (38,3 млн.). Най-често опитваният наркотик е канабисът  (55.4 млн. мъже и 36.1 млн. жени). При MDMA показателите са съответно 9.3 и 4.6 млн., а при амфетамините – 8.3 и 4.1 млн.

Броят на новите случаи на ХИВ инфекции, свързани с инжектиране на наркотик намаляват всяка година с около 40%, сочат още изводите от доклада.