Според доклад на СЗО за Европейския регион: ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ЗАТВОРИТЕ СА ЛОШИ

Слаба здравна грижа в затворите констатира доклад на СЗО за Европейския регион. Проучването обхваща 39 държави. Основният извод е, че игнорирането на здравето на затворниците сега води до заплащане на висока цена за обществото на по-късен етап. Затова е необходима по-добра здравна грижа.

Докладът за състоянието на здравната грижа в затворите на СЗО разкрива, че общото състояние на системите за наблюдение на здравето там е на много ниско ниво, информира Clinica.bg.

„Данните, които имаме, показват огромна разлика в общото здравословно състояние на хората в затвора в сравнение с тези във външния свят. Събирането на тези данни е от съществено значение, за да се даде възможност за интегриране на политиките в областта на здравеопазването в затворите в по-широката програма за обществено здраве, която да е от полза за цялото общество “, изтъква д-р Карина Ферейра-Борхес, мениджър на програмата за алкохол и незаконни наркотици в Регионалното бюро на СЗО за Европа.

Приблизително 6 милиона души са лишени от свобода всяка година в Европейския регион. След освобождаването процентите на повторното посегателство и връщането в затвора са високи. Докладът подчертава, че този цикъл между затвора и общността често води до неравностойно и неефективно здравеопазване извън затвора.

През първите дни от освобождаването на човек рискът от самоубийство, самонараняване и предозиране с наркотици се увеличава. Това означава, че има пропуски в грижите по време на този преход. Това има значителни отрицателни последици за общественото здраве. „Голяма част от хората в затвора се завръщат в общността всяка година, така че разглеждането на затвора като среда за обществено здраве отваря възможност за обществени здравни действия и за подобряване на здравната грамотност в подкрепа и защита на уязвимото население”, обяснява д-р Бенте Микелсен, директор на Отделението по неинфекциозни заболявания и промоция на здравето в Регионалния офис на СЗО за Европа. „Затворническа присъда отнема свободата на човек, но не трябва да им отнема здравето и правото им на здраве “, добавя тя.

Затворите и други места за лишаване от свобода имат възможност да предоставят превантивни и намаляващи риска грижи и лечение, които досега може да са липсвали или да са били с ограничен достъп, става ясно още от доклада на СЗО.

„Затворническата популация, с нейната непропорционална тежест от болести, е тази, която не може да бъде забравена при преследването на СЗО на целите на ООН за устойчиво развитие. За постигане на универсално здравно покритие и по-добро здраве и благополучие за всички, както е във визията на СЗО, жизненоважно е затворите да се разглеждат като прозорец на възможност за промяна на начина на живот и да се гарантира, че никой не е изоставен “, подчертава д-р Микелсен.