СЗО СЪОБЩИ ЗА ЗНАЧИТЕЛЕН СПАД НА СЛУЧАИТЕ НА МОРБИЛИ В ЕВРОПА ОТ НАЧАЛОТО НА 2020 Г.

Значителен спад на случаите на морбили в Европа е регистриран от началото на тази
година, съобщават от Европейския регионален офис на Световната здравна организация.
От там припомнят, че увеличението на инфекцията започна през 2017 г. и достигна своя
пик през 2019 г., когато бяха регистрирани над 100 000 случая, информира Zdrave.net на
17.08.2020 г.
Месечните отчети на СЗО – Европа за случаите през първите месеци на 2020 г.
показват значителен спад в предаването на морбили в сравнение с 2018 г. и 2019 г., като
за първото шестмесечие на 2020 г. се отчитат 12 028 случая.
Независимо, че този спад е сериозен, нивото на разпространение на инфекцията все
още е по-високо, отколкото през същия период на 2016 г. и 2017 г., отбелязват от СЗО.
Експертите поясняват, че не е изключено да има и пропуски и неточности в отчитането
поради подценяване на инфекцията и прекъсвания в лабораторното наблюдение на
морбили по време на пика на COVID-19 в региона.
„При тези обстоятелства е похвално, че националните здравни системи признаха
необходимостта от продължаване на усилията за борба срещу такива опустошителни
заболявания, които са ваксинопредотвратими. Европейските страни осигуриха
приоритет на имунизационните програми като жизненоважна част от основните
здравни услуги, продължаване на наблюдението, откриването на болестите и
адекватни отговор на възникналите огнища“, посочват от СЗО – Европа.