СЗО СВИКВА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА МЕРКИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДАНЪК “ЗДРАВЕ” ВЪРХУ ПРОДУКТИ, КОИТО КРИЯТ РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Световната здравна организация свиква сесия, посветена на планирането на данък “здраве”. Тя ще се проведе на 11.11.2019 г. в Швейцария. Поводът е желанието на различни организации като Световната банка, програми на ООН и др. да ускорят прилагането на данък “здраве”, информира на 28.10.2019 г. Clinica.bg.

Притесненията за общественото здраве все повече насочват държавите към прилагането на здравни данъци. Те представляват акцизи, наложени върху нездравословни продукти като захар, алкохол, тютюн, някои видове горива. Очаква се тези мерки да подобрят факторите, които се отразяват на човешкото здраве и да увеличат приходите със сравнително ниски административни разходи. За целта е необходимо Световната здравна организация, както и други агенции, да се координират, да определят приоритетите и да разработят стратегия за следващите години.

На предстоящата сесия ще се обсъди създаването на междуведомствена работна група за акцизното данъчно облагане на нездравословните продукти. Друга тема във фокуса на вниманието на експертите ще бъде финансиране на здравеопазването, основано върху данък “здраве” и как СЗО, други агенции и общността могат да се ангажират с прилагането на този механизъм.

На срещата ще присъстват регионални координатори на СЗО за финансиране на здравеопазването, представители на Световната банка и национални представители на системата на здравеопазването и финансите.