СЗО ПРИЗОВА ПРАВИТЕЛСТВАТА ДА НАЛАГАТ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ПО ВРЕМЕ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ

Световната здравна организация призова правителствата да налагат забрани за рекламиране, популяризиране и спонсориране на тютюневи изделия по време на спортни събития. Това важи включително при провеждане на предавания на събития от Формула 1 и MotoGP. Поводът за апела от страна на СЗО са зачестилите случаи на партньорства между тютюневия бизнес със спортни мероприятия и водещи автомобилми марки, информира на 19.03.2019 г. Clinica.bg

Граждански организации у нас също отдавна настояват за пълна забрана на всякакъв вид реклама и методи за популяризиране и промоция на цигари.

СЗО също така апелира всички спортни органи да приложат силни политики, които да гарантират, че техните дейности и участници, включително състезателните екипи, не са спонсорирани от тютюневи компании.

Всеобхватните забрани върху рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия намаляват консумацията на цигари, включително сред младите хора. Това гласи Член 13 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна. Тя задължава страните по Конвенцията да прилагат тези ограничения. Определенията за „реклама и промоция на тютюн” и „спонсорство на тютюневи изделия” са широки. Те обхващат всякакъв тип дейности, които насърчават пушенето.

Действията на компаниите водят до рекламиране и популяризиране на тютюневите изделия и тютюнопушенето към света като цяло, включително младите хора. Рекламата и промоцията на тютюневи продукти се случват както в страните, в които се случват самите събития, така и в тези, в които те се предават по телевизията например. Затова СЗО призовава правителствата да прилагат своите вътрешни закони, забраняващи рекламирането, популяризирането и спонсорството на тютюна по възможно най-строг начин. Това може да включва налагане на санкции и предприемане на превантивни действия, като например предотвратяване на събития, които нарушават националните закони.