СЗО НАСТОЯВА ЗА ПО-СТРИКНТИ МЕРКИ СРЕЩУ СЕПСИСА

На 5 май, традиционно посветен на темата за чистите ръце (World Hand Hygiene Day) Световната здравна организация постави във фокуса на вниманието на специалистите и обществото проблема за превенцията на сепсиса, съобщи на 05.05.2018 г. Redmedia.bg.

Всяка година в света се регистрират 30 милиона случая на пациенти, засегнати от сепсис. Тази тежка животозастрашаваща инфекция най-често възниква в хода на болнично лечение, а появата й може да бъде предотвратена със засилени мерки за превенция, особено важна сред които е добрата хигиена на ръцете, подчертават експертите на световната организация.

От СЗО призоваваха политиката за поддържане на добра хигиена на ръцете да се превърне в национален здравен приоритет и маркер за успех на цялостната национална здравна политика в съответствие с резолюцията на Световната здравна асамблея от 2017 г.  Добрата хигиена в лечебните заведения и формирането на безусловни и стриктно спазвани правила за чисти ръце на болничния персонал трябва да се утвърдят като неотменен компонент на политиката по качеството в болниците, изтъкнаха от СЗО. Същевременно експертите припомниха на пациентите, че трябва да познават правилата на личната хигиена и да ги спазват във всички ситуации – във всекидневието, у дома и когато се намират в болнично лечение.

Снимка: www.who.int