СЕКРЕТАРЯТ ПО СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ ПОИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ МЗ И НЗОК ПО ВЪПРОСИТЕ В ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Гълъб Донев – секретар по социални политики и здравеопазване на президента Румен Радев, изпрати на 18 май 2018 г. писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и до управителя на НЗОК проф. Камен Плочев с искане за становище по повдигнатите въпроси от професионалистите по здравни грижи. В писмото се казва: “В Администрацията на президента постъпи декларация от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), която изпращаме на Националната здравноосигурителна каса и министерството на здравеопазването по компетентност.

Моля за Вашето становище по повдигнатите от професионалистите по здравни грижи въпроси като уведомите БАПЗГ и Администрацията на президента.”

Припомняме, че БАПЗГ организира национален протест, който се проведе на 12 май 2018 г. на пл. “Независимост” в София. Над 3000 специалисти по здравни грижи одобриха исканията, залегнали в протестната декларация. А именно:

 

  1. Политическо съгласие за развитие на здравните грижи в България и разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 г.
  2. Промяна на модела на финансиране на здравната система, която да доведе до достойно оценяване на труда ни – стартова заплата, равна на три минимални работни заплати.
  3. Диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придобитата квалификация, съгласно КТД.
  4. Задължително участие на държавата и работодателите в кариерното израстване и продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи.
  5. Приемане и спазване на медицинските стандарти, с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти, спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури, където полагаме висококвалифициран труд на ръба на оцеляването.

 

Целият текст на писмото можете да прочетете ТУК