СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ТЪРСИ НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОСТЪПНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ВСИЧКИ ХОРА

Достъпът до лекарства и справедливото ценообразуване бяха фокус на глобален форум, организиран от Световната здравна организация и правителството на Южна Африка, информира на 16.04.2019 г. Clinica.bg. Делегати на правителства, граждански организации и представители на фармацевтичната индустрия се събраха, за да очертаят стратегии за намаляване на стойността на медикаментите и разширяване на достъпа до тях. През следващите седмици СЗО ще стартира публична онлайн консултация, чиято задача е да бъде дадено определение за „справедлива цена”.

100 млн. души всяка година обедняват, заради медикаменти, които не са им по джоба. Все повече средства за лекарства трябва да отделят страните с високи доходи за лечение на рак, хепатит С и редки болести. Проблемът се отнася до по-стари лекарства, чиито патенти са изтекли, като инсулин за диабет, посочват експертите

„Медицинските иновации имат слаба социална стойност, ако повечето хора нямат достъп до неговите ползи“, каза д-р Мариангела Симау, помощник-генерален директор на СЗО за лекарства и здравни продукти. “Това е глобален въпрос за правата на човека – всеки има право на достъп до качествено здравеопазване”, изтъкна той.

Доклад, поръчан от СЗО през 2017 г., показа, че цената на производството на повечето лекарства от Списъка на основните лекарства на СЗО е малка част от крайната цена, платена от правителствата, пациентите или застрахователните структури. Някои делегати на форума отбелязаха, че липсата на прозрачност по отношение на цените, плащани от правителствата, означава, че много страни с ниски и средни доходи плащат по-високи цени за някои лекарства, отколкото богатите страни.

По време на форума се стигна до консенсус, че страните могат да предприемат първоначална стъпка към насърчаване на по-голяма прозрачност чрез споделяне на ценова информация. Такъв пример дават страните от т.н. Мрежа на Бенелюкс, които са обединили усилия и споделят такава информация. Данните подчертават несъответствията в средствата, които отделните държави плащат и могат да послужат като мощен инструмент за договаряне на по-ниски цени.

По време на събитието бяха очертани и други добри практики като например обединяването на няколко държави при закупуването на медикаменти, което би довело до намаляване на разходите.