СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗОВАВА ПО АКТИВНА РАБОТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ НАВИЦИ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ

Световната здравна организация констатира в доклад, че консумацията на алкохол от непълнолетните в Европа намалява. При все това СЗО предупреждава, че употребата на спиртни напитки от подрастващите остава висока, което представлява заплаха за здравето на населението. СЗО призова да бъде продължено финансирането на проекти, пропагандиращи здравословния начин на живот сред подрастващите в името на здравето на бъдещите поколения, информира БНТ на 26.09.2018 г.

Около една четвърт от тийнейджърите (28%) за пръв път са опитали алкохол на 13-годишна възраст. Частта им е намаляла с 46% в сравнение с 2002 година. Но при 9% от момичетата и 16% от момчетата на 15-годишна възраст е констатирана всекидневна употреба на спиртни напитки, сочат данните за 2014 г. Според доклада на СЗО, употребата на спиртни напитки при подрастващите има отрицателно отражение върху психологическото, социалното и физическото здраве, включително върху развитието на мозъка и способността за усвояване на нови знания.  В някои страни данните за употреба на алкохол от подрастващите не са се изменили от 2002 г.

СЗО определя като вредна годишната консумацията на повече от 8 литра алкохол на глава от населението.