ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА EFNNMA И СЗО/ЕВРОПА ОБСЪДИХА В БЕРЛИН ДЕСЕТТЕ ПРЕПОРЪКИ НА ООН ЗА УСТОЙЧИВОСТ И РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

На 2 и 3 март 2017 г.  в Берлин се състоя 20-тото заседание на Европейският форум на националните сестрински и акушерски асоциации (EFNNMA) и Европейския офис на Световната здравна организация. Поради разширяване на членството в организацията за първи път официалните езици за комуникация на срещата бяха английски и руски. България бе представена от Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ.
През първия ден се проведе годишната генерална асамблея на EFNNMA. На 3 март заседанието на EFNNMA и СЗО/Европа беше част от процеса на консултации, отразяващи препоръките на Комисията на високо равнище на ООН по въпросите на икономическия растеж и устойчивостта на работната сила в здравеопазването. Приветствие към участниците направи председателят на EFNNMA Валентина Саркисова. Анет Видман-Мауц, парламентарен секретар на Министерството на здравеопазването в Германия запозна участниците с препоръките на ООН за развитието и устойчивостта на заетостта в сферата на здравеопазването, които имат пряко влияние върху икономическия ръст на отделните страни.

С презентации участваха д-р Ханс Клюге – директор на Отдела по здравеопазване и грижа за общественото здраве в Европейския регионален офис на СЗО,  Марви Йокинен – президент на Европейската асоциация на акушерките и зам. -председател на EFNNMA, Елизабет Адамс – вицепрезидент на Европейската федерация на асоциациите на медицинските сестри (ЕFN), Грета Кристенсен – президент на Датската организация на медицинските сестри и др.

По време на заседанието бяха отчетени дейностите през 2016 г. Особено внимание беше отделено на въпросите, свързани с големия недостиг на медицински сестри и акушерки в страните от ЕС. В Европейския офис на СЗО е създадена работна група за изработване на рамка за устойчивост и развитие на кадрите в здравеопазването, която се очаква да бъде приета през месец септември 2017 г.

Беше представен доклад за работата на Комисията, в който се акцентира на промяната на парадигмата на здравеопазването, което е в основата на всяко устойчиво развитие. Секторът на здравеопазването трябва да се разглежда не като сектор, който генерира големи разходи, а като сектор, който може да бъде движещата сила на икономиката, изтъкнаха експерти.

На форума бяха оповестени и десет препоръки, разработени от Комисията към ООН за Европейския регион на СЗО, които накратко могат да бъдат представени така:

  1. Инвестиции в работни места в сектор “Здравеопазване”.
  2. Качество на живот, лидерство и равни условия на пазара на труда за жените.
  3. Качествено образование и продължаващо обучение.
  4. Организация на медицинската помощ – насочено внимание към амбулаторната и профилактична дейност.
  5. Разширено използване на  съвременните информационни и комуникационни технологии в здравеопазването.
  6. Обучение за реакция в кризисни ситуации.
  7. Добро финанасиране за наемане на достатъчно медицински специалисти.
  8. Партньорство и сътрудничество между държавите в региона.
  9. Квалификация на медицинските специалисти за посрещане на мигрантската вълна.
  10. Споделени данни, информация и отчетност.

На срещата голямо внимание беше отделено на мащабно проучване, касаещо базовото образование и продължаващото обучение на медицинските сестри и акушерките от европейския регион. Бяха съобщени междинни данни, окончателното му оповестяване предстои. Това проучване е част от  проекта за очертаване на рамка за устойчиво развитие на кадровия ресурс в здравеопазването, включващ и специалистите по здравни грижи. Беше подчертано, че във всичките 53 изследвани държави  от европейския регион здравеопазването е един от важните приоритети, но се очаква медицинските специалисти да извършват повече дейности с по-малък кадрови ресурс. Създаването на рамка за устойчивото  развитие на кадрите в здравеопазването ще даде големи възможности за използване на целия потенциал на добре обучените и квалифицирани медицински сестри и акушерки. Вниманието е насочено към сестрински и акушерски практики, основани на доказателства, които в сегашните системи на здравеопазване не са използвани пълноценно и не са предоставени в достатъчен обем нужните на обществото здравни грижи и услуги.

 

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева (вдясно) и председателят на националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова по време на форума.