ПАРЛАМЕНТЪТ НА КИПЪР ПРИЕ ЗАКОН, С КОЙТО СЕ ЛЕГАЛИЗИРА МЕДИЦИНСКИЯТ КАНАБИС

Парламентът на Кипър прие днес закон, с който се легализира медицинския канабис, съобщи БНР на 15.02.2019 г. Гласуваните законодателни разпоредби регулират отглеждането, производството, разпространението, вноса на семена и растения на медицински канабис, и неговата употреба в Кипър. Новите регламенти определят също така въвеждането на лицензионни такси, както и налагането на административни глоби при нарушения.

Според приетия закон Кипър ще лицензира само трима производители в първите 15 години. Целта е да се привлекат големи чуждестранни компании, икономически стабилни, с опит в областта на отглеждането и производството на медицински канабис. Ограничаването на техния брой е и от съображения за безопасност, за да се предотврати неговото незаконно използване.

Новото законодателство регламентира употребата на канабиса за провеждане на медицински изследвания, за приготвяне на препарати от аптеки за медицински цели или производството на фармацевтични продукти, както и безплатното му предоставяне по лекарско предписание на нуждаещи се пациенти.