НОВО ПРОУЧВАНЕ ОТКРИ ВРЪЗКА МЕЖДУ НЯКОИ ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ И РАКА НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

Ново проучване откри връзка между текстурираните гръдни импланти и форма на рака на лимфните възли. Междувременно разследване на Международния консорциум на разследващите журналисти показа, че милиони медицински импланти от различен тип разболяват и понякога убиват хора заради слабите регулации при използването им в Европа, информира БНР.

Текстурираните гръдни импланти ще бъдат проучени, след като френските хирурзи бяха посъветвани да спрат да ги използват заради потенциална връзка между тях и анапластичния едроклетъчен лимфом. Ново проучване сочи, че поне 615 от случаите на болестта по света и 16 смъртни случаи са свързани с този вид импланти.

В страни като Франция и Великобритания по-голямата част от използваните гръдни импланти са именно текстурирани. Здравният регулатор във Франция препоръча на хирурзите да използват гладки импланти, докато се извършват по-задълбочени изследвания, а този на Острова отчита, че рискът от развиване на болестта при слагане на импланти е 24 000 към 1.

През февруари 2019 г. във Франция ще се състои експертна среща, където своите виждания по въпроса ще изложат пациенти, здравни специалисти и представители на други заинтересовани страни, преди да се вземе окончателно решение.

Разследващи журналисти от 56 медии в 26 държави разкриха, че поради съществуващия лек режим на регулацията за медицинските изделия в ЕС милиони изделия, сред които изкуствени бедра, гръдни импланти, стентове, дефибрилатори и пейсмейкъри биват одобрявани без доказателства за клинични опити върху хора. В резултат са регистрирани много случаи на заболели и починали пациенти от дефектни високорискови изделия. Има опасения, че слабите регулации в Европа повлияват и на трети страни като Канада, Япония и Австралия.